Userbastinga
Vieša
Pranešti

Aklųjų ir Silpnaregių padėtis darbo rinkoje

Vilniaus Universiteto, Filosofijos fakulteto, socialinio darbo IV kurso studentės šiuo metu rašo baigiamąjį darbą, kurio tema: Aklųjų ir silpnaregių padėties darbo rinkoje analizė. Temos analizei kartu su Lietuvos Aklųjų ir Silpnaregių Sąjunga(LASS) atliekamas tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti potencialių darbdavių požiūrį į akluosius bei silpnaregius. Jūsų nuomonė labai svarbi, todėl tikimės nuoširdžių atsakymų.
1. Kokiam sektoriui priklauso Jūsų įmonė (įstaiga, organizacija)?
2. Koks Jūsų įmonės veiklos pobūdis?
3. Ar esate susipažinęs (-usi) su darbo rinkoje papildomai remiamų bedarbių sąrašu?
4. Jeigu nesate susipažinęs (-usi) su darbo rinkoje papildomai remiamų bedarbių sąrašu, ar norėtumėt
5. Ar žinote, kokios subsidijos mokamos darbdaviams, įdarbinusiems I ar II grupės neįgaliuosius?
6. Pagrįskite arba paneikite teiginį: „Bet kokia negalės rūšis = nedarbingumas“.
7. Kokią negalią turintis žmogus, galėtų sėkmingiausiai dirbti Jūsų įmonėje?(galimi keli variantai)
8. Kaip Jūs manote aklieji ir silpnaregiai integruotųsi Jūsų įmonėje?
9. Ar Jūsų įmonėje dirba aklieji ar silpnaregiai?
10. Kokioje sferoje jis/ji (jie) dirba?(galimi keli variantai)
11. Kaip vertinate kolegų požiūrį į regos negalę turintį darbuotoją?(galimi keli variantai)
12. Jei priimtumėte į darbą akląjį ar silpnaregį, kokį darbą/darbus jis galėtų atlikti Jūsų įmonėje?
13.Kokios priemonės Jus paskatintų steigti papildomas darbo vietas regos negalią turintiems žmonėms
14. Kokiais kriterijais vadovautumėtės priimant į darbą neįgalų žmogų?(galimi keli variantai)
15.Jūsų nuomone didžiausią įtaką regos negalios asmenų įsidarbinimui turi (galimi keli variantai)
16. Jūsų pasiūlymai dėl darbinės aklųjų ir silpnaregių integracijos