AGS būdų poreikis mokestinių ginčų nagrinėjime

Sveiki, esu Mykolo Romerio universitetė studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą apie alternatyvius mokestinių ginčų sprendimo būdus. Šiuo klausimynu noriu išsiaiškinti kaip vertinamas ikiteisminis mokestinių ginčų nagrinėjimas bei kokios perspektyvos taikyti kitus AGS būdus mokestinių ginčų nagrinėjime. Būsiu labai dėkinga už Jūsų atsakymus. 

6. Ką manote apie pasiūlymus mokestiniuose ginčuose taikyti mediacijos procedūrą?
Manau, kad ji yra perteklinė.
Nereikalinga
Tai būtų perteklinė procedūra, nes šiuo metu yra taikomas MAĮ įtvirtintas susitarimų su mokesčių mokėtojais institutas.
yra susitarimas del mokescio dydzio (derybos). Neisivaizduoju, kokia butu mediatoriaus funkcija
Pritariu
Nemanau
Nemanau.
Pritariu
Pritariu
Mediacija ir taip vos ne vos juda, tad sunku ką prognozuoti
esant kvalifikuotam mediatoriui tai būtų pakankamai efektyvi procedūra
Ž[ūrėkite teismo/ teismų praktiką - aš asmeniškai žiūriu teigiamai. Klientai vertina atsargiai arba net priešiškai.
Puiku. Jei įmanoma kažką išmedijuoti ir bus pritaikytas lankstus požiūris
teigiamai
Bűtina
Būtina
Iš principo neveiks. Nes visada VMI darbuotojai nenorės priimti sprendimo, kad nebūtų apkaltinti, jog kažam suteikė per didelę nuolaida ...
būtina
teigiamai, nors šiuo metu ir taip reglamentuota susitarimo procedūra
puiku
Pritarčiau, bet pakankamai retais atvejais.
Ginčo viena iš šalių valstybės institucija, kurios pareigos ir teisės yra detaliai reglamentuotos, todėl abejočiau ar institucija galėtų daryti nuolaidų ar kitaip galėtų atsitraukti nuo savo pozicijos siekdama konsensuso derybose vien jau dėl tokio detalaus institucijos teisių bei pareigų reguliavimo.
Teigiamai
Vertinu teigiamai
pritariu, palengvinamas procesas
svarstytinas variantas
žiūriu labai teigiamai
Sveikintina
Mediacija labiau tinka civilinėse bylose, kuriose yra lygiavertės bylos šalys. Mediacija nėra taikoma baudžiamajame procese. Sunku net būtų parinkti objektyvų mediatorių, kadangi jis turėtų vertinti tiek valstybės, tiek mokesčių mokėtojo interesu.