Administracinių paslaugų teikimo kokybės vertinimo anketa

Kalvarijos savivaldybės administracija prašo pareikšti savo nuomonę dėl administracinių paslaugų teikimo, užpildant šią anketą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Ar dažnai per mėnesį tenka kreiptis į savivaldybę?
Kokiu būdu kreipiatės į savivaldybės administraciją dėl paslaugų suteikimo?
Ar atsakymai į prašomą paslaugą buvo pateikti laiku?
Jūsų pageidavimai, pasiūlymai, pastabos (įrašykite):