UserSimka.123321
Results52
Vieša
Pranešti

AB Lietuvos paštas išorinės komunikacijos skaitmeninėje erdvėje analizė

Aš, Kauno kolegijos Tauragės skyriaus studentas , atlieku AB Lietuvos paštas išorinės komunikacijos skaitmeninėje erdvėje analizę. Šios apklausos gauti ir apibendrinti rezultatai bus naudojami mano integruotame savarankiškame darbe.  Kiekvienas Jūsų atsakymas man yra labai svarbus, todėl prašau nuoširdžiai atsakyti į klausimus. Klausimyne vardo ir pavardės nurodyti nereikia, kadangi jis yra anoniminis.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar naudojatės AB Lietuvos pašto paslaugomis?
2. Ar Jums pakanka informacijos apie AB Lietuvos pašto teikiamas paslaugas?
3. Ar naudojatės AB Lietuvos pašto teikiamomis internetinėmis paslaugomis?
4. Ar sekate AB Lietuvos paštą socialiniuose tinkluose?
5. Kokiuose socialiniuose tinkluose stebite AB Lietuvos paštą?
6. Ar naudojatės akcijomis, kurias skelbia AB Lietuvos paštas socialiniuose tinkluose?
7. Kokius svarbiausius veiksnius išskirtumėte AB Lietuvos pašto komunikacijoje, vykdomoje socialiniuose tinkluose?
Visiškai nesvarbuNelabai svarbuAbejojuSvarbuLabai svarbu
Išsamiai ir aiškiai pateikiama informacija
Efektinga konsultacija dėl iškilusių klausimų
Naujų akcijų pateikimas socialiniuose tinkluose
Grįžtamasis ryšys
Kita (įrašykite)..................................................
8. Kokias įžvelgiate problemas AB Lietuvos pašto komunikacijoje socialiniuose tinkluose?
Jūsų lytis?
10. Jūsų amžius?
11. Jūsų išsilavinimas?
12. Jūsų šeimyninė padėtis?
13. Jūsų gyvenamoji vieta?