UserTatjana.rackauskiene
Results100
Vieša
Pranešti

4-5 amžiaus vaikų sudominimo susidraugauti su knygomis būdai.

Gerbiami Pedagogai,

Esu VDU Švietimo akademijos, ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos VI kurso  studentė T. Račkauskienė.  Atlieku tyrimą, kuriuo siekiu atskleisti kokius metodus ir būdus savo darbe, taiko pedagogai, siekdami sudominti vaikus knygomis. Maloniai kviečiu atsakyti į šioje anketoje pateiktus klausimus. Apklausa yra anoniminė, tad gautų duomenų konfidencialumas garantuojamas. Šios apklausos rezultatai bus statistiškai apibendrinti ir naudojami tik moksliniams tikslams. Jūsų atsakymai yra labai svarbūs šio tyrimo rezultatams, todėl prašau nuoširdžiai atsakyti į pateiktus klausimus, remiantis savo patirtimi. Nuoširdžiai dėkoju!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų amžius:
Jūsų kvalifikacinė kategorija:
Kita (įrašykite):
Jūsų pedagoginis darbo stažas:
Kaip manote, kokia yra vaikų literatūros ugdomoji reikšmė vaikui?
Kita (įrašykite):
Pasirinktą atsakymą prašom pakomentuoti, pateikti pavyzdžių.
Kaip manote, kokias knygas yra geriausiai skaityti 4-5 metų vaikams? Atsakymą pakomentuokite, pateikite pavyzdžių.
Ar jūsų grupės vaikai domisi knygomis? Taip. Ne. Pasirinktą atsakymą pakomentuokite, pateikite pavyzdžių.
Kokias knygas labiausiai mėgsta jūsų grupės 4-5 metų vaikai? Atsakymą pakomentuokite, pateikite pavyzdžių.
Ką jūsų grupės vaikai labiausiai mėgsta veikti su knygomis. Pasirinktą atsakymą pakomentuokite, pateikite pavyzdžių.
Kokius dažniausiai knygų pristatymo būdus naudojate savo grupėje?
Pakomentuokite, kas yra gera knygų skaitymo aplinka? Pakomentuokite, pateikite pavyzdžių.
Kaip reikėtų vaikams patraukliai įrengti knygų skaitymo erdvę grupėje? Savo atsakymą pakomentuokite, pateikite pavyzdžių.
Kokius dažniausiai vaikų sudominimo knygomis būdus taikote ugdymo procese?
Kokias veiklas dažniausiai praktikuojate su vaikais grupėje perskaitytų knygų motyvais? Pateikite pavyzdžių, juos pakomentuokite.