UserDovile326
Results5
Vieša
Pranešti

3-4 metų amžiaus vaikų gamtos tyrinėjimo skatinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Gerbiamas pedagoge, esu Klaipėdos valstybinės kolegijos, ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programos, III kurso studentė Dovilė Mikalainienė.  Šiuo metu rašau pedagoginių studijų baigiamąjį darbą  tema „3-4 metų amžiaus vaikų gamtos tyrinėjimo skatinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ ir atlieku tyrimą, kurio rezultatai bus analizuojami šiame darbe. Šios anketos tikslas – išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie vaiko tyrinėjimo gamtoje reikšmę vaiko patirčiai plėtoti, jūsų patirtis ugdant vaikų tyrinėjimo gebėjimus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų amžius ?Privalomas
Jūsų kvalifikacinė kategorija ?Privalomas
Jūsų išsilavinimas ?Privalomas
Jūsų pedagoginio darbo stažas?Privalomas
Kuo, Jūsų nuomone, naudinga ikimokyklinio amžiaus vaikams tyrinėjimo gamtoje veikla?Privalomas
Kokioje aplinkoje vaikai gali mokytis tyrinėdami gamtoje? Pažymėkite kelis, Jūsų nuomone, tinkančius variantus.Privalomas
Pažymėkite, kokias ugdymo priemones naudojate vaikų tyrinėjimams skatinti?Privalomas
Kokios edukacinės lauko erdvės Jūsų įstaigoje yra pritaikytos gamtos tyrinėjimo veiklai?Privalomas
Jūsų nuomone, kokie būdai priimtiniausi ikimokyklinio amžiaus vaikams susipažįstant su gamtine aplinka, ją tyrinėjant ?Privalomas
Pažymėkite 5 Jūsų nuomone svarbiausius pažinimo būdus
Kokius naudojate ugdymo būdus, metodus ugdant vaikų tyrinėjimo gebėjimus?Privalomas
Pažymėkite 5 dažniausiai naudojamus ugdymo būdus
Kokias tyrinėjimo veiklas organizuojate lauko aplinkoje?Privalomas
DažnaiRetaiNiekada
Eksperimentai su smėliu, vandeniu, sniegu ir kt. medžiagomis
Gamtos pokyčių stebėjimas
Gamtos tyrinėjimai įvairiomis priemonėmis (magnetas, padidinimo stiklas, pincetas, replės, veidrodžiai)
Kūrybinė veikla su gamtine medžiaga
Paukščių stebėjimas
Veikla darže Ieškojimas ir susipažinimas su vabalais
Atliekų rūšiavimas
Stebėjimo ir tyrinėjimo rezultatus vaizdavimas diagramomis, schemomis, iliustruojame fotografijomis, piešiniais
Išvykos (į parką, mišką, botanikos sodą planetariumą ir pan.)
Gyvūnų priežiūra
Dangaus kūnų stebėjimas ir duomenų fiksavimas
Temperatūros kaitos stebėjimas ir duomenų fiksavimas
Gamtos reiškinių stebėjimas ir duomenų fiksavimas
Kokias taikote inovacijas/modernias technologijas gamtos tyrinėjimo srityje?Privalomas
Kur ieškote informacijos/idėjų apie tyrinėjimo gebėjimų ugdymą?Privalomas
Su kokiais sunkumais dažniausiai, Jūsų nuomone, susiduriate skatindami vaikus tyrinėti gamtą?Privalomas
Kaip tobulinate savo gamtamokslinę kompetenciją?Privalomas