2022 m. ūkio subjektų apklausa dėl VASPVT vykdomos priežiūros ir konsultavimo

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) svarbi Jūsų nuomonė apie VASPVT atliekamas ūkio subjektų priežiūros funkcijas ir suteiktą metodinę pagalbą.

Ši anketa yra anoniminė.

Apklausos tikslas – tobulinti VASPVT vykdomą priežiūros ir konsultavimo veiklą atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Kokios Jūsų vykdomos veiklos srities priežiūrą vykdo (-ė) VASPVT?Privalomas
2. Kiek metų vykdote veiklą, kurią prižiūri VASPVT?Privalomas
3. Kokiu būdu paskutinį kartą VASPVT vykdė Jūsų veiklos priežiūrą?
4. Kaip vertinate VASPVT vykdytą Jūsų veiklos srities priežiūrą?Privalomas
5. Kokiu būdu VASPVT specialistai Jums suteikė konsultaciją?Privalomas
6. Ar VASPVT specialistų suteikta konsultacija buvo naudinga, padėjo suprasti teisės aktus ir jų laikytis?
7. Ar pirmaisiais Jūsų veiklos metais VASPVT specialistų suteikta konsultacija buvo naudinga ir Jums nebuvo taikytos poveikio priemonės (išskyrus atvejus, kai jos buvo būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ir pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui)?
8. Ar VASPVT kontroliniai klausimynai Jums buvo naudingi, padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti?
(Atsakyti prašome tik ūkio subjektus, kurie yra naudojęsi kontroliniais klausimynais)
9. Ar bendraudami su VASPVT darbuotojais susidūrėte su korupcijos apraiškomis?
(jei taip, pakomentuokite su kokiomis)
10. Kokių VASPVT veiklos pokyčių Jūs tikitės ūkio subjektų veiklos priežiūros srityje?
Įrašykite
11. Kurie Jūsų veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai Jums atrodo nepagrįsti, neproporcingi, nesuprantami?
Įrašykite
12. Kokios VASPVT teikiamos ar interneto svetainėje skelbiamos informacijos Jums labiausiai trūksta?
Įrašykite