2022 m. Absolventų pasitenkinimas įgyta kvalifikacija/kompetencijomis

Apklausos tikslas – sužinoti mokinių, baigusių profesinio mokymo programą, pasitenkinimą mokymosi aplinka ir įgyta kvalifikacija, profesinėmis kompetencijomis, siekiant gerinti Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro profesinio mokymo kokybę.

Apklausa anoniminė.

 

Prašome pažymėti Jums tinkamus atsakymus.
Tai galima padaryti šiais būdais:

  • pažymėti, pasirinkus atitinkamą punktą,
  • įrašyti prie papunkčio „kita“ savo atsakymą.

 

Dėkojame už Jūsų nuomonę! 
Jūsų atsakymai padės gerinti / tobulinti Centro veiklą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Kokios specialybės Jūs mokėtės?Privalomas
2. Įvertinkite mokymąsi Centre:Privalomas
SutinkuNesutinkuIš daliesNežinau
Dirba profesionalūs mokytojai
Mano santykiai su mokytojais buvo geri
Mano grupė buvo draugiška
Geras (-a) grupės vadovas (-ė)
Buvo įdomu mokytis
Jauki mokymosi aplinka
Pakanka vadovėlių ir mokymo priemonių
Buvo svarbu įgyti vidurinį išsilavinimą
Buvo svarbu įgyti profesiją
Turininga popamokinė veikla
Man patinka mano pasirinkta specialybė
Geros sąlygos įgyti teorinių žinių
Geros sąlygos įgyti praktinių įgūdžių
Centre jaučiausi visiškai saugus (-i)
Geras Centro mikroklimatas / mokymosi aplinka
3. Nuotolinis mokymas gerai organizuotasPrivalomas
SutinkuNesutinkuIš daliesNežinau
Skelbiama aktuali informacija dėl nuotolinio mokymo organizavimo ir vykdymo Centro interneto svetainėje
Nuotolinio mokymo metu naudojamos el. priemonės tinkamos, atitinka mokinių poreikius ir galimybes
Man trūko kompiuterinio raštingumo žinių
Mano santykiai su mokytojais geri
Mokytojų teikiama mokymo medžiaga suprantama
Gera komunikacija su mokytojais
Trūko kontakto su mokytojais ir jų pagalbos realiu laiku
Teorinių žinių įsisavinimas pakankamas
Mokantis nuotoliniu būdu mokymo kokybė nukenčia
Moodle sistema mokiniams prieinama
Buvo įdomu mokytis
Man patiko mokytis nuotoliniu būdu, nes galėjau suderinti darbą su mokymu/si
Bendravimas su grupės vadovu svarbus
Teikiama psichologinė ir socialinė pagalba aktuali
Trūko betarpiško bendravimo su grupės draugais / mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais
Prašome parašyti Jūsų nuomonę, kaip galima gerinti nuotolinio mokymo kokybęPrivalomas
4.1. Ar praktikos metu turėjote savo darbo vietą?Privalomas
Įvertinkite baigiamąją praktiką
4.2. Ar dirbote darbus pagal specialybę?Privalomas
Įvertinkite baigiamąją praktiką
4.3. Ar turėjote galimybę konsultuotis su įmonėje paskirtu praktikos vadovu?Privalomas
Įvertinkite baigiamąją praktiką
4.4. Ar nukentėjo Jūsų praktinis mokymas išėjus į gamybinę praktiką (galimi keli atsakymai)?Privalomas
Įvertinkite baigiamąją praktiką
5. Įvertinkite savo pasirengimą darbui:Privalomas
SutinkuNesutinkuIš daliesNežinau
Gebu dirbti su specialybės technologine įranga
Užduotis atlieku kokybiškai
Užduotis atlieku laiku
Gebu dirbti savarankiškai
Turiu pakankamai teorinių žinių
Turiu pakankamai praktinių įgūdžių
Pasitikiu savimi
Gebu dirbti kolektyve
6. Ar Jums patiko mokytis Centre?Privalomas
7. Nurodykite kelis argumentus, kodėl verta mokytis profesinėje mokykloje:Privalomas
8. Nurodykite kelis neigiamus mokymosi profesinėje mokykloje aspektus:Privalomas
9. Kaip tikitės susirasti darbą?Privalomas
10. Ką planuojate veikti įgijęs(-usi) specialybę?Privalomas
11. Jei Jūs planuojate mokytis, nurodykite, kodėl? (galima pažymėti daugiau nei vieną atsakymą)Privalomas
12. Ar specialybė, kurios mokėtės, yra reikalinga ir paklausi?Privalomas
TaipNeNežinau
Jūsų mieste, rajone
Lietuvoje
Europoje
13. Ar siūlytumėte šios specialybės mokytis savo draugui?Privalomas