20–29 m. jaunimui teikiamų paslaugų Anykščių mieste ir rajone tyrimo anketa

Anykščių rajono savivaldybės administracija ir Anykščių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba atlieka Anykščių rajono 20–29 m. amžiaus gyventojų apklausą, kurios tikslas – sužinoti šios amžiaus grupės jaunimo nuomonę apie teikiamas paslaugas, įvertinti pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis ir nustatyti jų poreikį. Jūsų dalyvavimas apklausoje ypač svarbus. Ši apklausa yra anoniminė, duomenys bus naudojami bendrai statistinei analizei, apdorojami ir pateikiami tik apibendrinta forma, todėl kiekvieno apklausos dalyvio anonimiškumas yra garantuojamas.

Būsime dėkingi už Jūsų išsakytą nuomonę.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kokiomis jaunimui siūlomomis paslaugomis dažniausiai naudojatės? (pažymėkite visus tinkamus variantus)Privalomas
2. Laisvalaikiu dažniausiai užsiimate (pažymėkite visus tinkamus variantus)Privalomas
3. Kokiomis Anykščiuose ir Anykščių rajone siūlomomis veiklomis jaunimui Jūs užsiimate laisvalaikiu? (pažymėkite visus tinkamus variantus)Privalomas
4. Jei priklausote neformaliai jaunimo grupei, įrašykite kokiai
5. Kokia veikla Jus nuteikia geriausiai? (pažymėkite visus tinkamus variantus)Privalomas
6. Jūsų laisvalaikio užimtumo planavimui įtakos turi: (pažymėkite visus tinkančius variantus)Privalomas
7. Nurodykite pagrindines priežastis, kurios turi neigiamos įtakos Jūsų kokybiškam laisvalaikio praleidimui? (pažymėkite visus tinkančius variantus)Privalomas
8. Ar dalyvaujate jaunimo organizacijų / grupių / klubų veikloje?Privalomas
9. Jei dalyvaujate jaunimo organizacijų / grupių / klubų veikloje, kokios tai srities organizacija?
10. Ar jaunimo organizacijos / grupės / klubai Jūsų gyvenamoje vietovėje yra draugiški jaunimui, t.y. atviri, linkę įsileisti naujus narius?Privalomas
11. Ar Anykščių rajone veikiančios jaunimo organizacijos / grupės / klubai pakankamai žinomi vietos bendruomenei?Privalomas
12. Kaip dažniausiai sužinote apie Anykščiuose ir Anykščių rajone teikiamas paslaugas jaunimui?Privalomas
13. Ar trūksta paslaugų jaunimui Anykščiuose, Anykščių rajone?Privalomas
14. Kaip manote, kokiai socialinei grupei labiausiai trūksta paslaugų Jūsų gyvenamojoje vietovėje?Privalomas
15. Įvertinkite jaunimui siūlomų paslaugų pasiūlą. Kiekvienam teiginiui įvertinti, pasirinkite vieną kriterijų.Privalomas
GeraiVidutiniškaiBlogaiNeturiu nuomonės
Vasaros laisvalaikio infrastruktūra
Žiemos laisvalaikio infrastruktūra
Dviračių takų infrastruktūra
Pėsčiųjų takų infrastruktūra
Vaikų žaidimų aikštelės
Gamtos išteklių pritaikymas laisvalaikiui (parkai, tvenkiniai ir pan.)
Sporto aikštelių infrastruktūra (krepšinio, futbolo ir pan.)
Būrelių pasiūla vaikams ir paaugliams
Užklasinės veiklos pasiūla mokykloje
Nemokamų renginių jaunimui pasiūla
Jaunimo savanorius priimančios organizacijos
Sveikatos priežiūros įstaigų paslaugos
Švietimo įstaigų (vaikų darželių, mokyklų, neformaliojo švietimo įstaigų) teikiamos paslaugos
Kultūros įstaigų teikiamos paslaugos
Sporto įstaigų teikiamos paslaugos
Užimtumo tarnybos teikiamos paslaugos
Socialinės srities paslaugos
16. Kokių paslaugų trūksta 20–29 m. jaunimui Anykščiuose ir Anykščių rajone? Įrašykite:Privalomas
17. Ar siejate savo tolimesnius gyvenimo planus su Anykščiais?Privalomas
18. Kaip manote, ar Anykščiai draugiški jaunimui? ĮrašykitePrivalomas
19. Jūsų amžiusPrivalomas
20. LytisPrivalomas
21. Jūsų išsilavinimasPrivalomas
22. Jūsų užimtumasPrivalomas
23. Jūsų šeimyninė padėtisPrivalomas
24. Ar turite vaikų? Jei taip, kiek?Privalomas
25. Jūs gyvenatePrivalomas