Useraiste426
Results117
Vieša
Pranešti

Sveikatingumo paslaugų sektoriaus darbuotojų patiriamos agresijos darbe valdymas

Šią apklausą vykdo Lietuvos Sporto Universiteto, turizmo ir sporto vadybos studijų programos, magistrantūros studijų studentė. Apklausos tikslas – atskleisti sveikatingumo paslaugų sektoriaus darbuotojų patiriamos agresijos darbe formą, priežastis ir koks organizacijos vaidmuo yra sprendžiant šią problemą. Anketa yra anoniminė, visi rezultatai bus skelbiami tik apibendrinta forma baigiamajame darbe. Jūsų atsakymai padės atlikti išsamų tyrimą bei pasiekti gerų rezultatų. Ačiū už supratimą, pagalbą ir laiką, kurį skyrėte pildydami šią anketą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar dirbdamas/-a šioje organizacijoje Jūs esate patyręs/-usi UŽGAULIOJIMĄ ŽODŽIU ( apkalbkėjimų, įžeidimų, keiksnojimų, apšaukimo, erzinimų, vulgarių pareiškimų, nepagrįstų kaltinimų ir pan.)?
1.2 Koks buvo asmens, kuris užgauliojo santykis su Jumis? (galimi keli atsakymų variantai)
1.3. Jeigu TAIP, ar pranešėte apie incidentą (-us)?
1.4. Jeigu TAIP, kokia forma pranešėte apie incidentą (-us) tiesioginiam savo vadovui ar kitam atsakingam asmeniui?
1.5. Jeigu PRANEŠĖTE apie incidentą, ar tiesioginis vadovas Jums suteikė paramą?
1.6 Kaip dažnai esate patyręs/-usi užgauliojimą žodžiu?
2. Ar darbo metu esate patyręs/-usi GRĄSINIMUS ir/ar žodžiu ŠANTAŽĄ ar raštu?
2.2 Koks buvo asmens, kuris užgauliojo, santykis su Jumis? (galimi keli atsakymų variantai)
2.3 Jeigu TAIP, ar pranešėte apie incidentą (-us)?
2.4 Jeigu TAIP, kokia forma pranešėte apie incidentą (-us) tiesioginiam savo vadovui ar kitam atsakingam asmeniui?
2.5 Jeigu PRANEŠĖTE apie incidentą, ar tiesioginis vadovas Jums suteikė paramą?
2.6 Kaip dažnai esate patyręs/-usi grąsinimus?
3. Ar dirbant šioje organizacijoje Jums buvo GRĄSINAMA patirti FIZINĘ ŽALĄ (t.y. kažkas grūmojo kumščiu, užsimojo sutrenkti, svaidėsi daiktais)
3.1 Koks buvo asmens, kuris užgauliojo santykis su Jumis? (galimi keli atsakymų variantai)
3.2 Jeigu TAIP, ar pranešėte apie incidentą (-us)?
3.3 Jeigu TAIP, kokia forma pranešėte apie incidentą (-us) tiesioginiam savo vadovui ar kitam atsakingam asmeniui?
3.4 Jeigu PRANEŠĖTE apie incidentą, ar tiesioginis vadovas Jums suteikė paramą?
3.5 Kaip dažnai esate patyręs/-usi GRĄSINIMUS PATIRTI fizinę žalą?
4. Ar dirbdamas/-a šioje organizacijoje Jūs esate patyręs/-usi FIZINĮ išpuolį?
4.1 Koks buvo asmens, kuris užpuolė fiziškai, santykis su Jumis? (galimi keli atsakymų variantai)
4.2 Jeigu TAIP, ar pranešėte apie incidentą (-us)?
4.3 Jeigu TAIP, kokia forma pranešėte apie incidentą (-us) tiesioginiam savo vadovui ar kitam atsakingam asmeniui?
4.4 Jeigu PRANEŠĖTE apie incidentą, ar tiesioginis vadovas jums suteikė paramą?
4.5 Kaip dažnai esate patyręs/-usi fizinius išpuolius?
5. Ar Jūs nerimaujate dėl agresijos apraiškų šioje organizacijoje?
5.1 Dėl ko konkrečiai Jūs nerimaujate?
6. Jūsų nuomone, šioje organizacijoje darbuotojams patirti agresijos apraiškas yra:
7. Jūsų darbdavys rengia patiriamos agresijos darbo vietoje prevencijos mokymus
8. Darbovietėje egzistuoja pranešimo apie patirtą agresiją procedūros
9. Vadovybė skatina darbuotojus pranešti apie patirtą/matytą smurtą darbo vietoje
10. Vadovybė rimtai vertina pranešimus apie kitų darbuotojų agresiją darbo vietoje
11. Klientų užpultą personalą vadovybė laiko „darbo dalimi“
12. Jūsų lytis:
13. Jūsų amžius
14. Kiek laiko dirbate šioje įstaigoje?
15. Jūsų pareigos:
16. Gaunamo atlyginimo dydis: