"Skaitymo aplinkos vaikų darželio grupėje įtaka 4-5 metų vaikų literatūriniams gebėjimams"

Esu Vytauto Didžiojo universiteto, Švietimo akademijos, Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studentė Samanta Marcinkėnaitė. Šiuo metu rašau bakalauro darbą tema: "Skaitymo aplinkos vaikų darželio grupėje įtaka 4-5 metų vaikų literatūriniams gebėjimams". Tyrimo tikslas - išsiaiškinti pedagogų nuomonę apie skaitymo aplinkų naudą 4-5 metų vaikams. Tyrimo rezultatai bus apibendrinami ir naudojami bakalauro baigiamajame darbe. Jūsų atsakymai į pateiktus klausimus labai svarbūs siekiant kokybiškam tyrimui atlikti. Apklausa yra konfidenciali ir anonimiška.
Labai dėkoju už Jūsų atsakymus.

Kokias vaikų patirtis grupės bibliotekoje galite įvardinti?
teigiamos
Vaikai mokosi, ugdo supratimą apie žodžius
Vaikai įgauna naujų įgūdžių mokydamiesi bei skaitydami, supranta žodžių reikšmes
Skaitymas, klausimas, vaidinimas
Vaikams labiausiai patinka domėtis naujas skaitymo aplinkoje atrastais daiktais, tokiais kaip naujos knygos, jas varto analizuoja
Vaikai mėgst vartyti knygas
Vaikai mokosi, klausosi ir skaito, išmoksta naujus žodžius
Knygų vartymas ar skaitymas, audio įrašų klausimas
Vaikai labai mėgsta vartyti knygeles
Ugdytiniai mėgsta vartyti knygas, jas aptarinėja, pasakoja ką suprato iš paveikslėlių
Patirtis susipažinti su naujais žodžiais
Vaikams įdomiausia vartyti knygas
Vaikai mėgsta vartyti knygas
Vaikai mėgsta vartyti knygas
Vaikai mėgsta vartyti knygas
Susipažinimas su delfinais... Vartant enciklopediją atradome delfinus ir pradėjo vaikai visur informacijos ieškoti.
Jie mėgsta pasinerti į skaitytas knygas, varto jas
Nežinau šio atsakymo
Vaikai varto knygas, mokosi vieni iš kitų, mėgsta piešti skaitytos knygos vaizdą
Vaikai mėgsta leisti laiko bibliotekoje, jie varto knygas, ieško įdomių paveikslėlių, juos apatarinėja
Vaikai noriai veikia skaitymo zonose, mėgsta vartyti knygas, vaidinti
Jie mėgsta vartyti knygas, jas žiūrėti, analizuoti paveikslėlius, vaidinti
Vaikai dažniausiai niriai ima tas knygutes vartyti kuriose yra spalvingų iliustracijų, arba kurias knygutes yra jau matę, vartę ar turėję.
Santykiai su bendraamžiais, emocijų suvokimas ir raiška, sakytinė ir rašytinė kalba, meninė raiška, estetinis suvokimas, kūrybiškumas
Pvz.kalbėjome apie vėją, viesulą ir vaikai bevartydami enciklopediją atrado tornadą.Tai sukėlė didelė susidomėjimą.Po to žiūrėjome įvairius vaizdo įrašus apie tornadus: vėjo, ugnies, vandens tornadus.
Sukaupia dėmesį,lavina emocijas, tyrinėja, pažįsta pasaulį.
Yra mėgstamos "suskaitytos" knygelės. Tai įvairios enciklopedijos.
Mokosi atsakingumo, laikytis taisyklių, pagarbos knygai, patenkinti smalsumą.
Raidžių pažinimas. Smalsumo patenkinimas. Skaitymas.
Mėgsta vartyti knygas, jas analizuoti, kuria patys vaidimus rendamiesi knygomis
Negaliu įvardinti
Dažniausiai vaikai varto knygas,kai kurie vaikai prašo paskaityti,dauguma vaikų nelabai linke skaityti
Vaikai patys tvarkosi knygutes ir jeigu kuri įplyšusi stengiais su pagalba jas sutverkyti.
Vaikai noriai varto knygeles, iliustracijas dažnai sugretina su savo patirtimis, istorijomis.
Teigiamos, vaikai domisi, smalsūs, kyla daug klausimų, kuriuos aptariame ir mokomės.
Šiuo metu džiaugiuosi, kad vaikai savarankiškai ir ne skatinami prieina prie jos ir renkasi knygas ir varto, bei “skaito”
Skaitymo aplinkoje vaikai mėgsta pasinerti į vaidinimus
Vaikams labai patinka grupelėmis analizuoti, aptarinėti knygučių turinį.
Dažnai tampa skaitovais arba geba atpasakoti tai ką girdėjo.
Mėgsta, dažnai ima pavartyti, iš pradžių imituoja skaitymą, vėliau skaito ar kuria tekstus.
Žaidžia vaidmeninius žaidimus "Biblioteka", "Skaitykla"
Paėmę knygas vaikai nurimsta, susikoncentruoja, nutyla, arba kalba sulaukdami savo eilės
Patinka enciklopedijos. Neretai ieško informacijos apie tai, ką kalbame šią savaitę, kokia veiklų tema. Vienas berniukas itin domisi gamta, gyvūnais, tai jis nuolat varto žinynus ir enciklopedijas, klausinėja, prašo paskaityti
Vaikams patinka vartyti knygas.
Išmoksta savarankiškai raidžių,kai kurie skaityti ir rašyti
Mėgsta vartyti knygas, geba jas analizuoti, moka patys kurti pasakojimus pažiūrėję iliustracijas knygelėse
Vaikams patinka ten leisti laiką
Veikėjų nuotaikų pastebėjimas, domėjimasis raidėmis, bandymai rašyti, kūrybiškumas.
Vaikai mėgsta vartyti knygas, mėgsta paveikslėlius iš knygų perpiešti popieriaus lape, sieja pasakas su žaidimais
Vaikams patinka vartyti knygas.