Usermonikadil707
Results61
Vieša
Pranešti

„Šešėlinės buhalterijos vystymosi lietuvos darbo rinkoje priežastys ir sprendimo galimybės“

Sveiki, esame Kauno kolegijos, Buhalterinės apskaitos pirmo kurso studentai, bei atliekame mokomajį tyrimą tema „Šešėlinės buhalterijos vystymosi lietuvos darbo rinkoje priežastys ir sprendimo galimybės“. Prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Apklausa ir jūsų atsakymai anonimiški, rezultatai bus naudojami tik apibendrinimui. Iš anskto dėkojame už pateiktus atsakymus.   

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar žinote kas yra „šešėlinė buhalterija“?Privalomas
2. Kaip manote, ar lietuvoje yra įmonių, kurios užsiima „šešėline buhalterija“?Privalomas
3.Ar esate susidūręs(-us) su atlyginimu „vokelyje“ (neoficialia alga)?Privalomas
4. Kaip manote, dėl kokių priežaščių, žmonės sutinka gauti neoficialią algą?Privalomas
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuSutinku ir nesutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinku
Žmonės nežino, kas yra neoficiali alga
Jiems nėra svarbu ar alga oficiali, ar ne
Žmonės mano, kad taip gali daugiau uždirbti
Žmonės per mažai informuoti apie neoficialios algos pasėkmes
5. Ar sutinkate, kad lietuvoje šešėlinės buhalterijos problema, kenkia ekonomikos augimui?Privalomas
6.Kas, jūsų manymu, priskiriama šešėlinei buhalterijai?Privalomas
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuSutinku ir nesutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinku
Mokesčių nemokėjimas
Uždirbamų pajamų slėpimas
Neoficiali alga
Nelegalių darbuotojų samdymas
Nelegalių produktų pardavinėjimas
Nelegalių produktų gaminimas
7. Kaip manote, ar lietuvoje būtų galima atsisakyti „šešėlinės buhalterijos“?Privalomas
8. Kaip, jūsų manymu, būtų galima atsisakyti šešėlinės buhalterijos?Privalomas
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuSutinku ir nesutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinku
Sumažinti įmonėms skiriamus mokesčius
Daugiau skleisti informacijos žmonėms apie neoficialios algos pasėkmes
Supažindinti žmones su „šešėline buhalterija“
Didinti baudas įmonėms, kurios užsiima „šešėline buhalterija“
9. Ar sutinkate, jog valstybė/specialios valstybinės institucijos, turėtų grieščiau žiūrėti į įmonių vedama buhalteriją?Privalomas
10. Jeigu būtumėte buhalteris (-ė) ar sutiktumėte vesti šešėlinę buhalteriją? Kodėl?Privalomas
11. Jei būtumėt atsakingas (-a) už šešėlinės buhalterijos suvaldymą, kokiais būdais tai darytumėt?Privalomas
12. Kokia jūsų lytis?Privalomas
13. Koks jūsų amžius?Privalomas
14. Kokioje vietovėje gyvenate?Privalomas