UserMargarita.S
Results277
Vieša
Pranešti

"Psoriaze sergančių pacientų ligos klinikinių simptomų, afektinių simptomų ir su liga susijusios gyvenimo kokybės pokyčiai sąsajoje su COVID-19 pandemija"

Maloniai Jus kviečiame dalyvauti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichiatrijos rezidentūros programos gydytojos rezidentės Margaritos Slabadienės atliekamame rezidentūros baigiamajame moksliniame darbe, kuris yra skirtas nustatyti psoriaze sergančių pacientų ligos klinikinių simptomų, afektinių simptomų išreikštumą bei su liga susijusią gyvenimo kokybę ir įvertinti simptomų pokyčius sąsajoje su COVID-19 pandemija.

Tyrimo dalyviai: Įvairios formos žvyneline sergantys suaugę asmenys.

Tyrimo metodai: Tyrimą sudarys anoniminė internetinė anketinė apklausa, kurią sudarys tyrėjos sudarytas sociodemografinių ir ligos klinikinių simptomų klausimynas, Dermatologinis gyvenimo kokybės indekso klausimynas (angl. Dermatology Life Quality Index, DLQI) (gautas autorių leidimas) bei Pacientų sveikatos klausimynas (angl. Patients‘ Health Quetionaire, PHQ). Speciali tiriamųjų atranka nebus vykdoma.

Galimas rizikos bei žalos tiriamiesiems įvertinimas: Taikant tyrimo metodą (anoniminė internetinė anketinė apklausa), rizikos bei žalos tiriamieji nepatirs arba ji bus pateisinami minimali. Apklausa gali sukelti tik mažus nepatogumus, susijusius su sugaištu laiku pildant anketą.

Tyrimo dalyvių konfidencialumo apsauga: Tyrimo duomenys bus panaudoti tik studijų tikslams, anketa yra anoniminė. Anonimiškumas ir gautų duomenų konfidencialumas garantuojamas, nes anketa yra anoniminė, tiriamojo vardo, pavardės, adresų ir kitų asmeninių duomenų nebus klausiama. Tyrimo rezultatai skelbiami tik apibendrinti.

Iškilus neaiškumams tiriamasis gali kreiptis: LSMUK KK Psichiatrijos klinika, Eivenių g. 2, Kaunas. Gydytoja rezidentė Margarita Slabadienė, tel.nr. 864295277, [email protected]

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Lytis:Privalomas
2. Koks Jūsų amžius (pilnais metais)?Privalomas
3. Koks yra Jūsų šeimyninis statusas?Privalomas
4. Koks Jūsų turimas išsilavinimas (kiek metų mokėtės iš viso) ?Privalomas
5. Koks šiuo metu yra Jūsų aktyvumas už savo gyvenamosios vietos ribų?Privalomas
6. Ar COVID-19 pandemijos metu pasikeitė Jūsų darbinis krūvis arba teko išeiti iš darbo?Privalomas
7. Ar pasikeitė Jūsų gaunamos pajamos COVID-19 pandemijos metu (maždaug nuo 2020 kovo mėn.)?Privalomas
8. Kiek laiko sergate žvyneline?Privalomas
9. Kaip gydotės psoriazę?Privalomas
10. Ar COVID-19 pandemijos metu (maždaug nuo 2020 kovo mėn.) laikėtės gydytojo paskirto žvynelinės gydymo plano?Privalomas
Jei atsakėte 10 klausime NE, kodėl?
11. Ar teko keisti medikamentinį psoriazės gydymą COVID-19 pandemijos metu?Privalomas
12. Ar COVID-19 pandemijos metu (maždaug nuo 2020 kovo mėn.) pakito žvynelinės sukeliami simptomai?Privalomas
13. Kaip Jūs atsakytumėte į teiginį: „Aš jaučiu padidėjusią Covid-19 infekcijos bei jos galimų komplikacijų riziką dėl savo vartojamų medikamentų žvynelinei gydyti“Privalomas
14. Ar COVID-19 pandemijos metu (maždaug nuo 2020 kovo mėn.) pasikeitė Jūsų emocinė būsena (psichikos sveikata), palyginti su buvusia prieš pandemiją:Privalomas
15. Jei atsakėte, kad COVID-19 pandemijos metu pablogėjo psichikos sveikata, kaip ji pakito? (pažymėkite visus atsiradusius simptomus)Privalomas
16. Ar teko COVID-19 pandemijos laikotarpiu pradėti vartoti psichotropinius medikamentus (raminamieji, migdomieji, antidepresantai, antipsichotiniai medikamentai) ar didinti jų dozes (jei pradėjote juos vartoti dar prieš COVID-19 pandemiją)?Privalomas
17. Ar teko COVID-19 pandemijos laikotarpiu kreiptis psichologinės/psichoterapinės pagalbos dėl pablogėjusios psichikos būsenos?Privalomas
DERMATOLOGINIS GYVENIMO KOKYBĖS INDEKSASPrivalomas
Šio klausimyno tikslas – nustatyti, kaip odos problema paveikė jūsų gyvenimą PASTARĄJĄ SAVAITĘ. Prašome prie kiekvieno klausimo pažymėti vieną atsakymą.
Labai stipriaiStipriaiŠiek tiekVisai ne
Kiek pastarąją savaitę jūsų oda buvo niežtinti, opi, skausminga ar dilginti?
Kiek pastarąją savaitę dėl savo odos varžėtės ar drovėjotės?
Kaip stipriai pastarąją savaitę dėl jūsų odos būklės jums kilo sunkumų apsiperkant, tvarkantis namuose ar dirbant sode?
Kaip stipriai pastarąją savaitę jūsų odos būklė turėjo įtakos pasirenkant dėvimus drabužius?
Kaip stipriai pastarąją savaitę jūsų odos būklė turėjo įtakos jūsų visuomeninei veiklai ar laisvalaikio užsiėmimams?
Kaip stipriai pastarąją savaitę patyrėte sunkumų dėl savo odos būklės sportuodami?
Ar pastarąją savaitę dėl savo odos būklės negalėjote dirbti ar mokytis?Privalomas
Jei atsakėte „Ne“ į prieš tai buvusį klausimą, kaip stipriai pastarąją savaitę dėl jūsų odos būklės jums kilo problemų dirbant ar mokantis?
TęsinysPrivalomas
Labai stipriaiStipriaiŠiek tiekVisai ne
Kaip stipriai pastarąją savaitę dėl jūsų odos būklės jums kilo problemų bendraujant su partneriu ar jūsų artimais draugais ar giminaičiais?
Kaip stipriai pastarąją savaitę dėl jūsų odos būklės jums kilo lytinio gyvenimo problemų?
Kaip stipriai pastarąją savaitę jūsų odos gydymas jums kėlė problemų, pvz., dėl jo kilo netvarka namuose arba jis užėmė daug laiko?
PACIENTO SVEIKATOS KLAUSIMYNAS-9 ( PHQ-9 )Privalomas
Kaip dažnai per pastarąsias 2 savaites jus kamavo kurios nors iš šių problemų?
Visai nekamavoKeletą dienųDaugiau nei pusė iš visų dienųBeveik kiekvieną dieną
1. Mažas susidomėjimas ar malonumas atliekant dalykus
2. Jautimasis nusiminusiam (-ai), prislėgtam (-ai) ar beviltiškam (-ai)
3. Sunkumas užmigti ar išmiegoti, arba per ilgas miegojimas
4. Jautimasis pavargusiam (-ai) ar energijos trūkumas
5. Prastas apetitas arba persivalgymas
6. Prasta savijauta – pojūtis, kad esate nevykėlis (-ė) arba kad nuvylėte save ar savo šeimą
7. Sunkumas susikoncentruoti ties tokiais dalykais, kaip laikraščio skaitymas arba televizoriaus žiūrėjimas
8. Judėjimas ar kalbėjimas taip lėtai, kad kiti žmonės galėjo pastebėti? Arba atvirkščiai – buvimas tokiam (-ai) neramiam (-ai) ar nenustygstančiam (-ai), kad judėjote daug daugiau nei įprasta
9. Mintys, kad jums būtų geriau būti mirusiam (-ai) arba apie savęs žalojimą kokiu nors būdu
Jei pažymėjote kokias nors problemas PACIENTO SVEIKATOS KLAUSIMYNE-9, kaip šios problemos apsunkino jums galimybes dirbti savo darbą, rūpintis namais ir vaikais arba sutarti su kitais žmonėmis?