UserVeigeltaite
Vieša
Pranešti

„Neorganizuoto gamtinio turizmo vertinimas Kauno marių regioniniame parke“

Apklausos duomenys bus panaudoti bakalauro tezėms „Neorganizuoto gamtinio turizmo vertinimas Kauno marių regioniniame parke“.

Kuriame Lietuvos mieste (kaime) Jūs gyvenate?
Jūsų lytis
Kokiai amžiaus grupei Jūs priklausote?
Kiek kartų vidutiniškai per metus lankotės Kauno marių regioniniam parke?
Kokią pasirenkate poilsiavimo formą Kauno marių regioniniam parke?
Kurią pažintinės rekreacijos rūšį pasirenkate Kauno marių regioniniame parke?
Koks sportinės rekreacijos tipas jums priimtinas šiame parke?
Kaip dažniausiai praleidžiate laiką Kauno marių regioniniam parke?
kas labiausiai patinka Kauno marių regioniniam parke?
Kokios Kauno Marių regioninio parko siūlomos rekreacijos veiklos Jums yra žinomos?
Įvertinkite Kauno Marių regioninio parko teikiamų rekreacinių veiklų patrauklumą?
Labai nepatraukliNepatraukliSunku atsakytiPatraukliLabai patraukli
Žiegždrių geologinis takas
Pakalniškių pažintinis takas
Dubravos rezervatinės apyrubės pažintinis takas
Arlaviškių pažintinis takas
Lankytojų centras
Girionių parkas
Kokiais metų laikais dažniausiai Jums tenka naudotis Marių regioninio parko teikiamomis rekreacinėmis veiklomis?
ŽiemąPavasarįVasarąRudenį
Pasivaikščiojimas pažintiniais takais
Lankytojų centro lankymas
Lankytinų objektų lankymas
Kelionės iš anksto numatytais ekskursijų maršrutais
Apsistojimas poilsiavietėse ir stovyklavietėse
Ekspozicijų lankymas
Žvejyba
Edukacinių programų siūlomų užsiėmimų lankymas
Ar Jums pakanka informacijos apie Kauno Marių regioninio parko rekreacines veiklas?
Visiškai nepakanka informacijosNepakanka informacijosSunku atsakytiPakanka informacijosVisiškai pakanka informacijos
Pasivaikščiojimas pažintiniais takais
Lankytojų centro lankymas
Lankytinų objektų lankymas
Kelionės iš anksto numatytais ekskursijų maršrutais
Apsistojimas poilsiavietėse ir stovyklavietėse
Ekspozicijų lankymas
Edukacinių programų siūlomų užsiėmimų lankymas
Įvertinkite pagrindinius trikdžius, kurie riboja galimybes Jums pasinaudoti Kauno Marių regioninio parko teikiamomis rekreacinėmis veiklomis?
Visiškai nesvarbus veiksnysNesvarbus veiksnysVidutiniškai svarbus veiksnysSvarbus veiksnysLabai svarbus veiksnys
Didelės kainos
Atstumas (rekreacinės veiklos per toli miesto)
Laisvo laiko trūkumas
Per mažai informacijos apie rekreacines veiklas
Nepatrauklios rekreacinės veiklos
Kokios papildomos priemonės Jūsų nuomone padidintų Kauno Marių rekreacinių veiklų patrauklumą?
Labai padidintųPadidintųSunku atsakytiNepadidintųVisiškai nepadidintų
Dviračių nuoma
Interaktyvios ekspozicijos
Žaidimų aikštelės
Kavinė
Daugiau edukacinio pobūdžio renginių
Daugiau įvairių renginių
Daugiau teminių ekskursijų maršrutų
Modernesnis lankytojų centras
Geresnė reklama viešojoje erdvėje
Didesnis darbuotojų skaičius
Kaip dar papildomai siūlytumėte tobulinti ar didinti Kauno Marių regioninio parko patrauklumą ir kokių rekreacinių veiklų Jūsų nuomone dar trūksta? Atsakymą įrašykite.