UserCOVID-19
Results450
Privati
Pranešti

"Mokyklos barometras"- COVID-19

Gerbiami pedagogai, COVID-19 krizė kelia naujų iššūkių mokyklų bendruomenėms. VDU Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo institutas (PTI), bendradarbiaudamas  su Zug pedagoginiu universitetu (angl. University of Teacher Education Zug), Šveicarija, bei Pasaulio švietimo lyderystės simpoziumu (angl. The World Education Leadership Symposium (WELS) kviečia  Jus užpildyti klausimyną bei pasidalinti patirtimi ir sprendimais COVID-19 situacijoje. Klausimyno pildymo trukmė - 5 min. Dalyvavimas yra savanoriškas ir anoniminis. Dėkojame už bendradarbiavimą! 

VDU ŠA Profesinio tobulinimo instituto (PTI) komanda

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Ar sutinkate su teiginiu: "Aš labai stresuoju COVID-19 situacijoje"?
Moksleiviai jaučia didelį stresą COVID-19 pandemijos situacijoje:
Tėvai padeda mokyklai (mokytojams, moksleiviams, kt.) COVID-19 krizės metu.
Tėvų lūkesčiai iš mokyklos COVID-19 akivaizdoje yra per dideli.
Ar manote, kad mokytojo profesija tapo labiau vertinama COVID- 19 situacijoje?
Informacijos iš mokyklos vadovybės COVID-19 situacijoje yra gaunama:
Mokyklos pedagoginėje bendruomenėje vyrauja aukštas tarpusavio pagalbos lygis:
Drauge su kolegomis rengėte mokomąją medžiagą nuotoliniam mokymui(si):
Mokyklos pedagogai yra motyvuoti naudoti nuotolinio mokymo(si) formas:
Mokykla turi pakankamai išteklių, kad įgyvendintų nuotolinio mokymo(si) strategijas?
Moksleiviams labai patinka kiti mokymosi metodai ( t.y. nuotolinis mokymas).
Moksleiviai aktyviai atlieka užduotis namuose.
Moksleiviai turi galimybę gauti individualią mokytojo konsultaciją.
Mes tikriname, kaip moksleiviai atlieka užduotis namuose:
Moksleiviams atrodo, kad jie atostogauja.
Mokyklos moksleiviai turi pakankamai galimybių dirbti kompiuteriu namuose.
Moksleivius lengva sudominti naujais mokymosi metodais.
Tėvai gerai prižiūri vaikus krizinėje situacijoje.
Aš esu gerai informuota (-as), kaip nuo COVID-19 apsaugoti save ir kitus.
Mokyklos pedagoginėje bendruomenėje vyksta diskusija, siekiant sukurti tinkamą strategiją mokymo(si) veikloms įgyvendinti karantino metu.
Mokyklos pedagogai bendradarbiauja, kurdami organizacijos veiklos tobulinimo planą.
Aš esu gerai informuota (-as), kokias užduotis turiu atlikti mokyklos bendruomenėje.
Mokyklos pedagogai yra kompetentingi įgyvendinti nuotolinį mokymą (si).
Mes jau anksčiau taikėme nuotolinio mokymo(si) formas.
Mums yra lengva kurti nuotolinio mokymo(si) procesus.
Greitas mokyklos uždarymas sukėlė mums rimtų iššūkių, taikant nuotolinį mokymą praktikoje.
Mokyklos techninės galimybės yra pakankamos, kad būtų įgyvendinamas nuotolinis mokymas (is).
Mes pasiekiame moksleivius:
Kokie yra Jūsų poreikiai, norai ir rūpesčiai? Atsakymą įrašykite.
Kas Jums labiausiai galėtų padėti?
Aš dirbu:
Kuriai mokyklų kategorijai priklauso:
Mokykla veikia:
Kokios Jūsų pareigos mokykloje?
Tėvai remia mokyklą karantino metu.
Įrašykite tėvų paramos mokyklai karantino metu geruosius pavyzdžius.
Pateikite tėvų lūkesčių iš mokyklos pavyzdžių.
Tėvų reakcijos, paskelbus karantiną, buvo:
Pateikite neigiamų tėvų reakcijų pavyzdžių.
Pateikite teigiamų tėvų reakcijų pavyzdžių.
Mokyklos pedagogų reakcija į nuotolinio mokymosi įvedimą buvo:
Pateikite teigiamų pedagogų reakcijų pavyzdžių.
Pateikite neigiamų pedagogų reakcijų pavyzdžių.
Kokias praktines idėjas, metodus, priemones, nuotolinio mokymosi platformas rekomenduotumėte kitoms mokykloms taikyti karantino metu?
Kurios mokymo (si) idėjos, metodai, priemonės, nuotolinio mokymo(si) platformos nepasiteisino? Pateikite pavyzdžių.
Kiek moksleivių pasiekiama nuotoliniu būdu karantino metu?
Kodėl nepavyksta pasiekti moksleivių nuotoliniu būdu? Pateikite pavyzdžių.
Jei turite klausimų, pastebėjimų, įrašykite.
Ar norite būti informuotas (-a) apie tyrimo rezultatus? Jei taip, įrašykite el. p. adresą.