"Mokyklos barometras" 2021

Gerbiami pedagogai, VDU Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo institutas (PTI) kviečia  Jus užpildyti klausimyną bei pasidalinti patirtimi ir sprendimais COVID-19 situacijoje 2020 - 2021 mokslo metais. Klausimyno pildymo trukmė - 5 min. Dalyvavimas yra savanoriškas ir anoniminis. Dėkojame už bendradarbiavimą! 

VDU ŠA Profesinio tobulinimo instituto (PTI) komanda

Ar sutinkate su teiginiu: "Aš labai stresuoju COVID-19 situacijoje"?
Ar sutinkate su teiginiu: "Aš jaučiu nuovargį dėl COVID-19 pandemijos ir darbo karantino sąlygomis"?
Mokyklos pedagoginėje bendruomenėje vyrauja aukštas tarpusavio pagalbos lygis:
Drauge su kolegomis rengėme mokyklos veiklos strategiją COVID-19 situacijoje:
Kokie nauji mokyklos veiklos organizavimo būdai Covid 19 situacijoje pasiteisino? Išvardinkite.
Kokie nauji mokyklos veiklos organizavimo būdai Covid-19 sąlygomis nepasiteisino? Išvardinkite.
Drauge su kolegomis rengėme mokomąją medžiagą nuotoliniam mokymui(si):
Drauge su kolegomis aptarėme naujus mokymo metodus COVID-19 situacijoje:
Kokie nauji mokymo metodai pasiteisino? Išvardinkite.
Vaiko gerovės komisija subūrė kompleksinę pagalbos grupę, kuri padeda mokyklai (mokytojams, moksleiviams, kt.) COVID-19 krizės metu.
Mokykla turi pakankamai išteklių, kad įgyvendintų nuotolinio mokymo(si) strategijas?
Moksleiviai aktyviai atlieka užduotis namuose.
Moksleiviai turi galimybę gauti individualią mokytojo ir švietimo pagalbos specialisto konsultaciją:
Įrašykite švietimo pagalbos specialistų paramos mokyklai karantino metu geruosius pavyzdžius.
Įvardinkite programas, konsultacijas, kurios buvo vykdomos, siekiant pagerinti emocinę vaikų savijautą.
Įvardinkite, kas vykdė savitarpio pagalbos programas, konsultacijas, siekiant pagerinti emocinę mokytojų ir mokinių savijautą:
Kaip kaupiama informacija apie vaikus ir mokytojus, kuriems reikia socialinės-emocinės pagalbos?
Kaip užtikrinama kompleksinė pagalba ištikus krizei, siekiant pagerinti emocinę mokytojų ir mokinių savijautą? Procesą inicijuoja:
Mokyklos pedagogai yra kompetentingi įgyvendinti nuotolinį mokymą (si).
Mokyklos techninės galimybės yra pakankamos, kad būtų įgyvendinamas nuotolinis mokymas (is).
Mes pasiekiame moksleivius:
Kokie yra Jūsų poreikiai, norai ir rūpesčiai? Atsakymą įrašykite.
Aš dirbu:
Mokykla veikia:
Kokios Jūsų pareigos mokykloje?
Kokias praktines idėjas, metodus, priemones, nuotolinio mokymosi platformas rekomenduotumėte kitoms mokykloms taikyti karantino metu?
Kurios mokymo (si) idėjos, metodai, priemonės, nuotolinio mokymo(si) platformos nepasiteisino? Pateikite pavyzdžių.
Kiek moksleivių pasiekiama nuotoliniu būdu karantino metu?
Kodėl nepavyksta pasiekti moksleivių nuotoliniu būdu? Pateikite pavyzdžių.
Jei turite klausimų, pastebėjimų, įrašykite.
Ar norite būti informuotas (-a) apie tyrimo rezultatus? Jei taip, įrašykite el. p. adresą.