"Metų ūkis 2023" kandidatai

Siūlykite kandidatus į konkursą "Metų ūkis 2023". Ūkininkai,  užėmę pirmas vietas, konkurse kaip dalyviai nedalyvauja. Norinčiųjų dalyvauti užpildytų anketų laukiame iki rugsėjo 1 dienos

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ūkininko, kurio vardu įregistruotas ūkis, vardas ir pavardė (jeigu yra, taip pat įrašyti sutuoktinio / partnerio vardą ir pavardę)Privalomas
2. Gimimo dataPrivalomas
3. Išsilavinimas (pažymėti)
4. Ūkininkauti pradėjau ....... metais. (ūkio registravimo data)Privalomas
5. Gyvenamoji vieta (tikslus adresas: gatvė su numeriu, kaimas / miestas, savivaldybė)Privalomas
6. Kontaktai: telefono nr. ir el. paštasPrivalomas
7. Naudojamos žemės plotas (ha): nuosavos ir nuomojamos (atskiri du skaičiai, jei nėra nuosavos ar nuomojamos, toje vietoje įrašomas 0, pvz. 10 ir 0)Privalomas
8. Ūkio specializacija:Privalomas
Pastaba: Jeigu ūkis gyvulininkystės, paukštininkystės ar kitas, kur matuojama ne vien ha, įrašyti, kiek ir kokių gyvulių, paukščių ar ko kito laikoma: