Usermarialuiza
Vieša
Pranešti

Laste mõju ning teenuste ostuprotsessis osalemine

Tere.

Minu nimi on Maria ja ma olen Vilniuse Ülikoolis turunduse ja integreeritud kommunikatsiooni magistrant. 

Palun väga Teie abi magistritöö raames uuringu läbiviimisel!  Uuring on mõeldud lapsevanematele, kelle peres kasvab 7-18 aastaseid lapsi.
Vastamine on anonüümne ja võtab aega vähem kui 10 minutit.

Ette tänades,

Kas teil on laps 7-18 a. vanuses?
Sooviksime esitada teile mõned küsimused teie laste kohta. Kui teil on rohkem kui üks 7-18 a. vanuses laps, palun arvestage vanema lapsega. 1. Lapse sugu
2. Lapse vanus
3. Kas Teie olete kasutanud viimase aasta jooksul järgnevaid teenused?
jahei
Toidu tellimine lapse sünnipäevaks
Laste elektroonikaseadmete remont
Laste huviringid, kursused
Raha kogumine (pankades, fondides) lastele
Situatsioon A. Kujutage ette, et te tellite toitu lapse sünnipäevaks. 4. Palun hinnake järgmisi väiteid. Hindamine viiepunktiskaalal, kus 1 tähendab “Ei ole üldse nõus” ja 5 tähendab “Olen täiesti nõus” sõltuvalt lapse osalemisest ostuprotsessis:
12345
Laps esitab sünnipäevaks toitu tellimise idee
Ta paneb teisi mõistma, et see teenus on vajalik
Ta mõistab, et selle teenuse kasutamine oleks kasulik
Ta paneb teisi mõtlema selle teenuse kasutamise peale
Ta otsib välja erinevaid teenusepakkujad
Ta võrdleb erinevaid teenuseid
Ta füüsiliselt võtab teenuse tarnijalt
Ta teeb otsuse, millist teenust tellida
Ta otsustab, milliselt teenusepakkujalt toitu tellida
5. Mõnikord muudab laps Teie varasemat arvamust / lõplikku otsust oma sünnipäevaks tellitud toitu kohta. Palun hinnake järgmisi väiteid viiepunktiskaalal, kus 1 tähendab “Ei ole üldse nõus” ja 5 tähendab “Olen täiesti nõus”. Kui plaanite tellida laste sünnipäevaks toitu, siis muudab laps Teie varasemat arvamust / lõplikku otsust järgmiselt:
12345
Teenuse vajadus
Teenuse omadused
Teenust osutav kaubamärk/ettevõte
Teenuse hind
Ostmise koht
Ostmise aeg
Situatsioon B. Kujutage ette, et Teie lapse telefon või tahvelarvuti on katki, seejärel te kavatsete osta teenuse Laste elektroonikaseadmete remont. 6. Palun hinnake järgmisi väiteid, mis puudutavad teie lapsi nende elektroonikaseadmete remondi teenuse valimise protsessis osalemises viiepunktiskaalal, kus 1 tähendab “Ei ole üldse nõus” ja 5 tähendab “Olen täiesti nõus”:
12345
Ta esitab idee kasutada seadmete remonditeenust
Ta paneb teisi mõistma, et see teenus on vajalik
Ta mõistab, et selle teenuse ostmine oleks kasulik
Ta paneb teisi mõtlema selle teenuse kasutamise peale
Ta otsib välja erinevad teenusepakkujad
Ta võrdleb erinevaid teenuseid
Ta füüsiliselt võtab teenuse tarnijalt
Ta teeb otsuse, millist teenust tellida
Ta otsustab, milliselt teenusepakkujalt oli teenus ostetud
7.Mõnikord laps muudab Teie varasemat arvamust / lõplikku otsust laste elektroonikaseadmete remonditeenuse kohta. Palun hinnake järgmisi väiteid viiepunktiskaalal, kus 1 tähendab “Ei ole üldse nõus” ja 5 tähendab “Olen täiesti nõus”. Kui plaanite tellida laste laste elektroonikaseadmete remondi teenust, muudab laps Teie varasemat arvamust / lõplikku otsust järgnevalt:
12345
Teenuse vajadus
Teenuse omadused
Teenust osutav kaubamärk/ettevõte
Teenuse hind
Ostmise koht
Ostmise aeg
Situatsioon C. Kujutage ette, et registreerite oma lapsi kursustele/huviringi (muusika, keeled, kunst, eraõpetaja). 8. Palun hinnake järgmisi väiteid, mis puudutavad teie lapsi endale kursuste/huviringide teenuse valimise protsessis osalemises viiepunktiskaalal, kus 1 tähendab “Ei ole üldse nõus” ja 5 tähendab “Olen täiesti nõus”:
12345
Ta esitab kursusel/huviringis osalemise idee
Ta paneb teisi mõistma, et see teenus on vajalik
Ta mõistab, et selle teenuse kasutamine oleks kasulik
Ta paneb teisi mõtlema selle teenuse kasutamise peale
Ta otsib välja erinevad teenusepakkujad
Ta võrdleb erinevaid teenuseid
Ta füüsiliselt võtab teenuse tarnijalt
Ta teeb otsuse, millist teenust tellida
Ta otsustab, milliselt teenusepakkujalt oli teenus ostetud
9.Mõnikord laps muudab Teie varasemat arvamust / otsust huviringides osalemise kohta. Palun hinnake järgmisi väiteid viiepunktiskaalal, kus 1 tähendab “Ei ole üldse nõus” ja 5 tähendab “Olen täiesti nõus”. Kui plaanite osta Laste huviringide/kursuste teenust, muudab laps Teie varasemat arvamust / lõplikku otsust järgmiselt:
12345
Teenuse vajadus
Teenuse omadused
Teenust osutav kaubamärk/ettevõte
Teenuse hind
Ostmise koht
Ostmise aeg
Situatsioon D. Kujutage ette, et soovite alustada raha kogumist lapse tuleviku tarbeks (õppefond) 10. Palun hinnake järgmisi väiteid, mis puudutavad teie lapsi Lastele rahakogumise teenuse valimise protsessis osalemises viiepunktiskaalal, kus 1 tähendab “Ei ole üldse nõus” ja 5 tähendab “Olen täiesti nõus”:
12345
Ta esitab Lastele rahakogumise teenuse idee
Ta paneb teisi mõistma, et see teenus on vajalik
Ta mõistab, et selle teenuse kasutamine oleks kasulik
Ta paneb teisi mõtlema selle teenuse kasutamise peale
Ta otsib välja erinevaid teenusepakkujad
Ta võrdleb erinevaid teenuseid
Ta füüsiliselt võtab teenuse tarnijalt
Ta teeb otsuse, millist teenust tellida
Ta otsustab, milliselt teenusepakkujalt oli teenus ostetud
11.Mõnikord laps muudab Teie varasemat arvamust / otsust Lastele kogumise/Õppefondis osalemise kohta. Palun hinnake järgmisi väiteid viiepunktiskaalal, kus 1 tähendab “Ei ole üldse nõus” ja 5 tähendab “Olen täiesti nõus”. Kui plaanite osta Lastele kogumise/Õppefondi teenust, muudab laps Teie varasemat arvamust / lõplikku otsust järgmiselt:
12345
Teenuse vajadus
Teenuse omadused
Teenust osutav kaubamärk/ettevõte
Teenuse hind
Ostmise koht
Ostmise aeg
Mõned küsimused teie kohta 12. Tooteid ostes: (palun hinnake järgmisi väiteid viiepunktiskaalal, kus 1 tähendab “Ei ole üldse nõus” ja 5 tähendab “Olen täiesti nõus”):
12345
Ostan harva (viimase)moe kaupu enne kui olen kindel, et mu sõbrad need heaks kiidavad
Tähtis on, et tooted/kaubamärgid mida ostan, meeldivad teistele
Ostmisel valin tavaliselt need kaubamärgid, mille kohta arvan, et teised need heaks kiidavad
Kui teised inimesed näevad mind toodet kasutamas, ostan sageli selle kaubamärgi, mille ostmist nad minult eeldavad
Ma soovin teada, millised kaubamärgid ja tooted teistele head muljet avaldavad
Teistega samu tooteid ja kaubamärke ostes saavutan kuuluvustunde
Kui ma soovin olla kellegi sarnane, püüan sageli osta samu kaubamärke, mida nemadki ostavad
Samastun sageli teiste inimestega, ostes samu tooteid ja kaubamärke, mida nemadki ostavad
Veendumaks, et ostan õige toote või kaubamärgi, jälgin sageli seda, mida teised ostavad ja kasutavad
Kui mul pole tootega eriti kogemusi, küsin tihti toote kohta teavet oma sõpradelt
Tooteklassist kõige parema olemasoleva alternatiivi valimiseks pean sageli nõu teiste inimestega
Enne toote ostmist kogun selle kohta sageli teavet sõpradelt või perekonnaliikmetelt
13.Teie sugu?
14.Teie vanus
15.Teie perekonnaseis?
16.Sissetulek teie perekonna kohta
17.Mitu last kuni 19 a. elavad teiega koos?