LalitaAtiene
Vieša
Pranešti

Klaipėdos įmonių vadovų patiriamo streso veiksnių vertinimas COVID-19 metu

Gerbiamas vadove,

Bendradarbiaudami su Klaipėdos įmonių vadovų atstovais galime nustatyti, su kokia streso rizika susiduriama darbe. Pripažįstame, kad su darbu susijęs stresas gali kelti pavojų darbuotojų sveikatai ir saugumui bei suprantame, kaip svarbu spręsti šią problemą.

Klausimynas sudarytas iš 43 su Jūsų darbo aplinka ir keleto su Jūsų darbo specifika susijusių klausimų. Apklausos tikslas – išsiaiškinti, ką Jūs manote apie darbo sąlygas. Siekiame išsiaiškinti, ar viskas padaryta, kad darbo sąlygos būtų geresnės. Garantuojame tyrime dalyvaujančių asmenų anonimiškumą.

Prašome atidžiai perskaityti klausimus ir į juos atsakyti Jums patogiu metu. Apie rezultatus pranešime, kai juos išanalizuosime ir apibendrinsime, pateiksime galimus sprendimų būdus.

Apibendrinti atsakymai į klausimyno klausimus suteiks informacijos tiek apie organizacijose tinkamai vykdomus veiksmus, tiek apie galimai kylančias problemas. Į klausimus prašome atsakyti taip, kaip galvojate. Stresas patiriamas skirtingai ir žmones gali paveikti nevienodai, todėl būtent Jūsų požiūris į darbo aplinką yra svarbus: gali būti, kad kiti vadovai nenurodys problemų, su kuriomis susiduriate Jūs.

Klausimyno užpildymas trunka apie 5 minutes. Kiekvienam klausimui pažymėkite langelį.

Jūsų atsakymai į klausimyno klausimus yra anonimiški, viešai bus pateikti tik apibendrinti rezultatai. Apklausa nesiekiama vertinti jūsų asmeninių gebėjimų ar darbo.

Atsakydami į kiekvieną klausimą, pasirinkite vieną atsakymą, kuris geriausiai atspindi pastarojo meto situaciją darbe.

Streso darbe vertinimo klausimynas modeliuotas remiantis HSE (angl. Health and safety executive of Great Britain) (liet. SDV – streso darbe vertinimo) Didžiosios Britanijos klausimynu, kurio validumas buvo patikrintas Lietuvos Higienos instituto darbuotojų Vilijos Kuodytės bei Birutės Pajarskienės 2017 metais ir yra rekomenduojamas kaip tinkamas naudoti Lietuvos organizacijose patiriamam stresui nustatyti ir analizuoti. Klausimynas papildytas autorės klausimais siekiant išaiškinti streso valdymo priemones.

Įrodyta, kad darbo sąlygos veikia darbuotojo gerovę. Atsakydami į toliau pateiktus klausimus, padėsite mums įvertinti Jūsų darbo sąlygas ir suteiksite galimybę stebėti pokyčius ateityje. Pildydami klausimyną, turėkite mintyje pastarųjų 6 mėn. darbo laikotarpį – taip dabartinę padėtį galėsime palyginti su buvusia arba būsima.

Apklausą atlieka Klaipėdos Universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Visuomenės sveikatos katedros magistrantė Lalita Atienė. Anketos duomenys bus panaudoti magistro baigiamojo darbo „Klaipėdos įmonių vadovų patiriamo streso veiksnių vertinimas COVID-19 metu” temos atskleidimui. Jei Jums kilo kokių nors klausimų, maloniai prašome susisiekti, Lalita Atienė, Mob. Tel. +370 652 71828.

 

Dėkojame už dalyvavimą.

 

Pagarbiai,

Lalita Atienė

 

 

1. Kokia jūsų lytis?Privalomas
2. Man aišku, ko iš manęs tikimasi darbe.Privalomas
3. Galiu nuspręsti, kada daryti pertrauką.Privalomas
4. Skirtingos žmonių grupės darbe iš manęs reikalauja nesuderinamų dalykų.Privalomas
5. Žinau, kaip atlikti savo darbą.Privalomas
6. Prie manęs priekabiauja žodžiais ar nemaloniu elgesiu.Privalomas
7. Mano darbo terminai yra neįvykdomi.Privalomas
8. Jei darbas taps sunkus, kolegos man padės.Privalomas
9. Gaunu palaikantį grįžtamąjį ryšį dėl atliekamo darbo.Privalomas
10. Turiu dirbti labai intensyviai.Privalomas
11. Galiu pareikšti nuomonę dėl savo darbo tempo.Privalomas
12. Man aiškios mano pareigos ir atsakomybė.Privalomas
13. Man tenka nevykdyti kai kurių užduočių, nes turiu per daug darbo.Privalomas
14. Man yra aiškūs mano padaliniui keliami tikslai ir uždaviniai.Privalomas
15. Tarp kolegų esama pykčio ar trinties.Privalomas
16. Galiu pasirinkti, kaip atlikti savo darbą.Privalomas
17. Neturiu pakankamai pertraukų.Privalomas
18. Aš suprantu, kaip mano darbas atitinka bendrą organizacijos tikslą.Privalomas
19. Patiriu spaudimą dirbti viršvalandžius.Privalomas
20. Galiu pasirinkti, ką veikti savo darbe.Privalomas
21. Turiu dirbti labai greitai.Privalomas
22. Darbe esu ujamas.Privalomas
23. Darbe patiriu neįveikiamą laiko trūkumą.Privalomas
24. Galiu tikėtis tiesioginio vadovo pagalbos iškilus darbo problemai.Privalomas
25. Kolegos suteikia man reikiamą paramą ir pagalbą.Privalomas
26. Galiu spręsti, kaip atlikti savo darbą.Privalomas
27. Aš turiu pakankamai galimybių teirautis vadovų dėl darbo pokyčių.Privalomas
28. Patiriu pelnytą kolegų pagarbą darbe.Privalomas
29. Su darbuotojais tariamasi dėl darbo pokyčių.Privalomas
30. Galiu pasikalbėti su tiesioginiu vadovu apie tai, kas mane darbe nuliūdino arba suerzino.Privalomas
31. Mano darbo laikas gali būti lankstus.Privalomas
32. Kolegos noriai išklauso mano su darbu susijusias problemas.Privalomas
33. Įvykus pokyčiams darbe žinau, kaip jie veiks iš tikrųjų.Privalomas
34. Esu palaikomas, kai darbas yra emociškai įtemptas.Privalomas
35. Santykiai darbe yra įtempti.Privalomas
36. Tiesioginis vadovas mane darbe skatina.Privalomas
37. Stresą valdau leisdamas laiką gamtoje.Privalomas
38. Stresą valdau vartodamas alkoholį.Privalomas
39. Stresą valdau fizinio aktyvumo pagalba.Privalomas
40. Stresą valdau praktikuodamas jogą, dėmesingus judesius.Privalomas
41. Stresą valdau vartodamas psichotropines medžiagas.Privalomas
42. Stresą valdau žaisdamas kompiuterinius žaidimus.Privalomas
43. Stresą valdau „Mindfulnes“ dėmesingo įsisąmoninimo praktikomis (vaikščiojimo, stebėjimo, kvėpavimo meditacija).Privalomas