Ką aš žinau apie Lietuvos gamtos apsaugą?

Ši apklausa yra vykdoma norint sužinoti, kiek saugomos teritorijos lankytojai žino apie gamtos apsaugos tikslus, saugojimo reikšmę ir siekius. Rengdami naujas edukacijas ir renginius atsižvelgsime į šios anketos rezultatus, tad kiekviena Jūsų išsakyta mintis yra mums svarbi!  

Anketa anonimiška.
Pildydami anketą užtruksite apie 6 min. Iš anksto dėkojame už anketai skirtą laiką! 

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Jūsų lytis:
Koks Jūsų amžius?
1. Ką dažniausiai veikiate miške?
2. Kokios aplinkosaugos problemos, Jūsų nuomone, svarbiausios Lietuvai?
Prašome pažymėti tik pačias svarbiausias!
3. Ką Jums reiškia sąvoka „saugoti gamtą“?
4. Nuo ko Jūsų nuomone labiausiai kenčia gamta?
5. Kaip manote, ar Lietuvos saugomos teritorijos tinkamai apsaugo gamtą (gyvūniją, kraštovaizdį ir miškus) nuo 3 klausime įvardintų veiklų?
Pasirinkę bet kurį atsakymo variantą, prašome bent sakiniu jį pagrįsti žemiau esančioje eilutėje "Jūsų atsakymas".
6. Kaip manote, ar reikia didinti Lietuvos saugomų teritorijų plotą?
7. Ar esate susidūrę su veiklos apribojimais saugomose teritorijose, kuriems nepritariate?
8. Kokia Jūsų nuomonė apie medžioklę Lietuvos saugomose teritorijose?
Medžioklė turėtų būti uždraustaMedžioklė turėtų būti apribotaMedžioklės riboti nereikia
Visoje parko teritorijoje
Pažintinių takų teritorijoje
9. Ar žinote Neries regioninį parką?
10. Jei praeitame 9-ame klausime atsakėte "Taip, žinau Neries regioninį parką", pasirinkite, kuri parko direkcijos veikla labiausiai atkreipia Jūsų dėmesį?
11. Koks, Jūsų nuomone, turėtų būti SVARBIAUSAS parko direkcijos veiklos tikslas?
12. Kokios, Jūsų nuomone yra svarbiausios saugomų teritorijų veiklos kryptys? Sureitinguokite nuo 0 iki 5.
0 - visiškai nesvarbus1 - nesvarbus2 - vidutiniškai svarbus3 - svarbus4 - labai svarbus5 - pats svarbiausias
Biologinės įvairovės apsauga
Kraštovaizdžio apsauga
Kultūros objektų apsauga
Turizmo infrastruktūros kūrimas
13. Ar Jūs, norėtumėte/galėtumėte prisidėti prie Neries regioninio parko (ar apskritai saugomų teritorijų/gamtos saugojimo) veiklos ir jei taip, tai kaip?
14. Jei žinotumėte, kad teritorijoje yra jautriai į trikdymą reaguojantis, bet įdomus gyvūnas (pvz. perintis jūrinis erelis) Jūs... :
15. Planuodami išvyką į gamtą, Jūs mieliau rinktumėtės:
Jei norite dalyvauti konkurse ir laimėti nemokamą viešnagę "Neries trobelėje", prašome parašyti savo kontaktinį el.pašto adresą ir tuomet Jūs jau dalyvaujate konkurse! (Konkursas vyks iki 2020 m. lapkričio 1 d.!) Kviečiame dalyvauti! ☺