Userviktorija.dubosaite
Results61
Vieša
Pranešti

Jonavos rajono turizmo objektų vertinimas

Gerbiamas Respondente, esu Vytauto Didžiojo universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultelo, Žemėtvarkos studijų programos magistrantė Viktorija Dubosaitė. Rengdama baigiamąjį darbą, atlieku tyrimą, kurio tikslas – įvertinti Jonavos rajono saugomų objektų būklę bei jų pritaikymą rekreacijai ir turizmui. Anketa anoniminė. Bus skelbiami tik apibendrinti tyrimo duomenys ir pateikti magistro studijų baigiamajame darbe. Atidžiai perskaitykite klausimą, pasirinkite ir pažymėkite vieną ar kelis atsakymų variantus arba parašykite savo atsakymą tam skirtoje vietoje. Nuoširdžiai dėkojame už sugaištą laiką.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų amžius (įrašykite) ......... metai;Privalomas
2. Jūsų gyvenamoji vieta:Privalomas
3. Jūsų išsilavinimas:
4. Jūsų įgyta profesija (įrašykite)
5. Jūsų specialybė (įrašykite)
6. Kur ieškote informacijos apie saugomas teritorijas ar paveldo objektus?Privalomas
7. Ar Jums pakanka informacijos apie saugomas teritorijas?Privalomas
8. Kokiu tikslu yra steigiamos saugomos teritorijos? (galima pasirinkti kelis variantus)Privalomas
9. Kokia Jūsų nuomonė apie saugomų teritorijų būtinumą?Privalomas
10. Kokiais tikslais lankotės saugomose teritorijose?Privalomas
11. Kaip dažnai lankote saugomus objektus Jonavos rajone?Privalomas
12. Jūsų nuomone, kokie procesai turi įtakos saugomų teritorijų ir lankytinų objektų aplinkos būklei? (Nurodykite pagal svarbą (pvz. 1 – nesvarbu, ..., 5 – labai svarbu):Privalomas
12345
Valstybės vykdoma politika saugomose teritorijose
Lėšų skyrimas saugomoms teritorijoms
Savavališkos statybos
Žemės privatizavimas
Valstybinių įstaigų vaidmuo
Vėtros, potvyniai, gaisras
Turizmas
Šiukšlės ir stambiagabaritinės atliekos
13. Kokios institucijos šiuo metu daugiausia prisideda prie saugomų teritorijų ir objektų tvarkymo? (Nurodykite pagal svarbą (pvz. 1 – nesvarbu, ..., 5 – labai svarbu):Privalomas
12345
Savivaldybės administracija
Seniūnijų administracijos
Kaimo bendruomenės
Saugomų teritorijų direkcijos
Aplinkos apsaugos institucijos
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Miškų urėdijos
Nacionalinė mokėjimo agentūra
14. Ar žinote, kiek Jonavos rajone yra draustinių?Privalomas
15. Ar teko lankytis Jonavos rajono saugomose teritorijose?Privalomas
16. Kokie, Jūsų nuomone, svarbiausi ir lankomiausi nekilnojamieji kultūros objektai Jonavos rajone? (įvertinkite pagal reikšmingumą objektus, kuriuos žinote: nuo 10 (labai reikšmingas), ..., iki 1 (iš šių mažiausiai reikšmingas)):Privalomas
10987654321
Buv. Skarulių dvaro liekanos (mūrinio statinio fragmentas)
Žeimių dvaro sodyba
Gudžionių piliakalnis su gyvenviete
Piliakalnių piliakalnis su gyvenviete
Paberžės piliakalnis su gyvenviete
Drobiškių dvaro sodybos fragmentai
Mitėniškių dvaro sodybos fragmentai
Lokėnėlių piliakalnis su gyvenviete
Tartoko piliakalnis su gyvenviete
Palankesių dvaro sodyba
17. Kaip manote, ar Jonavos mieste ir rajone pakankamai dėmesio ir lėšų yra skiriama nekilnojamųjų kultūros vertybių saugojimui ir tvarkymui?Privalomas
18. Kaip manote, ar Jonavoje yra pakankamai vandens telkinių, pritaikytų rekreacijai?Privalomas
18.1.Jeigu į 18 kl. atsakėte teigiamai, nurodykite. Ar dažnai vasarą maudotės Jonavos rajono ar miesto vandens telkiniuose?
18.2. Kokiuose vandens telkiniuose maudotės dažniausiai, įvertinkite vandens telkinio ir paplūdimio būklę 5 balų sistemoje (1 – l.bloga, ..., 5-l.gera)
19. Ką esate girdėję apie saugomų teritorijų „Natura 2000“ tinklą? (galima pasirinkti kelis variantus)Privalomas
20. Ar žinote, kokiems projektams Europos Sąjungos programų lėšos naudojamos Jūsų rajone?Privalomas
21. Kuriuos objektus ar teritorijas Jonavos mieste arba rajone rekomenduotumėte sutvarkyti ir pritaikyti lankymui?
22. Kokius objektus rekomenduotumėte aplankyti Jonavos mieste ar rajone?
23. Ar Jonavos rajonas yra patrauklus turistams?Privalomas
24. Kur, Jūsų nuomone, yra reikalingas dviračių takas (nurodykite vietoves):