„IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS GABIŲ VAIKŲ UGDYMO PROBLEMOS: TĖVŲ POŽIŪRIS.“ - anketa tėvams

Gerbiami Tėveliai,

Esu Šiaulių universiteto, specialiosios pedagogikos (specializacija – logopedija) studijų  programos ketvirto kurso studentė. Rašau baigiamąjį darbą tema „Ikimokyklinio amžiaus gabių vaikų ugdymo problemos: tėvų požiūris.“ Norėčiau gauti daugiau informacijos apie šiuos vaikus, jų atpažinimą, ugdymo galimybes bei problemas. Todėl labai prašyčiau, kad atsakytumėte į klausimus pateiktus šioje  anketoje. Ši anketinė apklausa anoniminė, jos duomenys bus viešai pateikiami tik apibendrinti. Dėkoju už nuoširdžius atsakymus ir skirtą laiką.

 

3. Kas, Jūsų manymu, turėtų rūpintis gabiųjų vaikų ugdymu? (žymėti tinkamus atsakymus)
Valsrybe turi sudaryti tinkamas salygas ir nenokamai suteikti ikimokyklinems istaigoms rupintis ugdymu
visi
Visi isvardinti
Seneliai
Visi isvardinti
Tėvai, taip pat ir įstaigos kurioje vaikas ugdomas (įskaitant ir neformaliojo ugdymo įstaigas ir būrelius)
Mokykla