Usergimi
Vieša
Pranešti

„Dailės gebėjimų ugdymas žaliosiose edukacinėse erdvėse“

Gerbiami respondentai,

Esu VU papildomų pedagoginių studijų studentė. Kviečiu Jus užpildyti trumpą anoniminę apklausą, kurios tikslas- įvertinti kokia yra dailės gebėjimų ugdymo žaliosiose edukacinėse erdvėse situacija. Iš anksto dėkoju už skirtą laiką.

1.Ugdymo įstaiga įsikūrusi:
2. Ar mokykla įsikūrusi daugiau urbanizuotoje ar labiau gamtiškoje aplinkoje? Įvertinti skalėje nuo 1- urbanizuotoje iki 5- gamtiškoje
3. Ar mokykla turi jai priklausančių žaliųjų edukacinių erdvių?
4. Ar mokykloje vedamos pamokos gamtoje?
5. Ar vyksta dailės ugdymas gamtoje?
6. Kaip dažnai dailės ugdymas vyksta gamtoj?
7. Dažniausiai kylantys sunkumai dailės gebėjimų gamtoje ugdymui: