Pilnas anketų sąrašas

Reklaminis "Samsung" ir "Apple" prekių ženklų karas

Results2
Gerb. Respondente, Esu Vytauto Didžiojo Universiteto Viešosios komunikacijos studijų ketvirto kurso studentė. Rašau baigiamąjį darbą apie informacinių technologijų bendrovių „Samsung“ ir „Apple“ vykdomą reklaminį karą. Atlieku tyrimą, kurio pagalba siekiu ištirti, kaip vartotojai suvokia, vertina ir kokią įtaką jų prekės ženklo pasirinkimui turi šių bendrovių vykdomas reklaminis prekių ženklų karas.Reklaminis prekių ženklų karas – konfliktas tarp konkuruojančių verslo įmonių, kurio metu svarbiausiu kovos įrankiu tampa reklama, nukreipta prieš konkurento prekę ar produktą, siekiant paveikti vartotojų pirkimo elgseną ir požiūrį į prekės ženklą. Pavyzdį, įliustruojantį reklaminius prekių ženklus, rasite po šiuo aprašymu.Pildant šią anketą, po keletu klausimų rasite instrukcijas. Atminkite, nėra teisingų ar neteisingų atsakymų – yra tik Jūsų asmeninė nuomonė.Jūsų atsakymų anonimiškumas garantuotas, todėl pildykite nuoširdžiai. Šiam tyrimui atlikti yra labai svarbus Jūsų dalyvavimas apklausoje.Dėkoju už pagalbą bei sugaištą laiką.

Kokius automobilius renkasi Lietuvos jaunimas (apklausa turintiems automobilius)

Results32
    Sveiki, esu Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Technikos fakulteto Automobilių eksplotavimo programos studentas . Atlieku tiriamajį darbą apie jaunimo pasirenkamus automobilius Lietuvoje. Šio tyrimo tikslas išsiaiškinti ir įvertinti kokius automobilius respondentai eksplotuoja Lietuvoje. Šios anketos rezultatai nebus viešai publikuojami.    Išanksto dėkojų už jūsų atsakymus ir sugaištą laiką.  

VDU studentų teatro lankomumas

Results13
Apklausos tikslas atlikti akademinės anglų kalbos C1/C2 namų darbo užduotį. Anketa yra anonominė, jos rezultatai nebus niekur publikuojami.

Draudimo paslaugų pirkimas internetu

Results26
Sveiki,Esu Vilniaus kolegijos, Ekonomikos fakulteto, III kurso studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą tema: ,,Draudimo paslaugų pardavimo internetu ,,X“ bendrovėje iššūkiai ir grėsmės. Anketa anonimė, o gauti duomenys bus panaudoti tik tyrimo tikslams.

Iššūkis – FMCG

Results10
Sveiki, kviečiame užpildyti anketą apie seminarą "Iššūkis – FMCG" (Vykusį Kaune balandžio 25 d). Anketa padės mums geriau suprasti Jūsų poreikius ir ateityje geriau organizuoti seminarus. 

Kauno tvirtovės regioninio parko pritaikymo turistams vertinimas

Esu Kauno kolegijos, Vadybos ir ekonomikos fakulteto bakalauro studentė Rūta Čeplinskaitė. Atlieku Kauno tvirtovės regioninio parko pritaikymo turizmui vertinimo tyrimą. Anketa anoniminė, rezultatai bus panaudoti bakalauro baigiamajam darbui rengti, parko pritaikymo turizmui veikloje. Jūsų, kaip Kauno miesto ir fortų lankytojų  nuomonė labai svarbi.

Inovacinę veiklą AB ,,Lietuvos geležinkeliai'' organizacijoje - kopija

Results0
Aš esu Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakulteto studentė ir atlieku baigiamojo bakalauro darbo tyrimą, kuriuo siekiu išsiaiškinti AB ,,Lietuvos geležinkeliai'' geležinkelių infrastruktūros direkcijos darbuotojų nuomone, apie tai kas trukdo plėtoti inovacinę organizacijos veiklą.

Lietuvos keliaujančio jaunimo interesai

Mes esame turizmo vadybos ir paveldo antro kurso studentės ir atliekame apklausą apie jaunų žmonių keliavimo interesus. Būtume labai dėkingos jei atsakytumėte į pateiktus klausimus.Ši anketa anoniminė ir tyrimo rezultatai bus panaudoti  statistiškai apibendrinti.

Sporto ir rekreacinių paslaugų vertinimo anketa

Results103
Gerb. respondente, maloniai kviečiu dalyvauti tyrime, kurio tikslas – ištirti kaip gyventojai vertina Pasvalio mieste/rajone teikiamas sporto ir rekreacines paslaugas. Apklausą organizuoja Lietuvos sporto universiteto Sportinės rekreacijos ir turizmo studijų programos studentas Lukas Ramanauskas. Tyrimas atliekamas praktiniais ir moksliniais tikslais. Duomenys bus naudojami rengiant bakalauro baigiamąjį darbą. Anketoje pateikti klausimai su galimais atsakymo variantais, todėl pažymėkite Jums tinkančius atsakymus. Jei nerandate Jums tinkamiausio atsakymo, galite įrašyti jį prie pasirinkimo „Kita“. Anonimiškumą garantuojame