Pilnas anketų sąrašas

Organizacijos kultūros tyrimas

1. Kokiame mieste įsikūrusi organizacija?2. Ar organizacijos patalpos yra nuomojamos?3. Ar organizacija turi išskirtinę savo simboliką?4. Kokios informacijos daugiausia organizacijos tekstuose?apie klientus;apie darbuotojus;apie vadovus; apie organizacijos plėtrą.5. Ar vadovo kalbos galima suprasti, koks jis žmogus, kaip jis vado-vauja?vyrauja tik organizacijos vadovo nuomonė — valdingas;vadovas noriai dirba kartu su kolektyvu, komandomis; organizacijos vadovas atrodo draugiškas žmogus;nuotraukose vadovas atrodo labai rimtas, patikimas, simpatiškas / nesimpatišas.6. Kaip jus aptarnauja organizacijoje?tinkamai;patenkinamai;blogai.7. Ar organizacijoje yra skundų / pageidavimų knyga?8. Ar visi darbuotojai turi panašias darbo ir poilsio sąlygas?9. Koks pirmas įspūdis, pamačius organizacijos darbuotojus?tvarkingi;apsileidę;niūrūs;nerūpestingi;geranoriški;linksmi.10. Ar organizacijoje vertybės deklaruojamos viešai?11. Ar vertybės siejamos su organizacijos misija, tikslais?12. Kokie simboliai vartojami organizacijoje?13. Kaip organizacijoje žmonės bendrauja tarpusavyje?14. Ar organizacijoje giedamas himnas?15. Kaip reguojate, kai girdite kritiką iš klientų?16. Ar girdite neigiamus pasisakymus apie organizacijos vadovą?

GameOn žaidimų kultūros paroda

Sveiki, atliekamas tyrimas susijęs su žaidimų kultūra Lietuvoje. Maloniai kviečiame atsakyti į klausimus, susijusius su žaidimų kultūros paroda "Game On". Anketos klausimai anonimiški, tyrimo rezultatai bus naudojami moksliniais tikslais.Ačiū už išsamius atsakymus,Pagarbiai, Vytauto Didžiojo universiteto studentės.

Sveikatingumo paslaugų poreikis Kretingos mieste analizė

SMK studentė, Rima Bartašiūtė, rašo kursinį darbą tema: Sveikatingumo paslaugų poreikis Kretingos mieste analizė. Maloniai kviečiame dalyvauti apklausoje ir atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Nuoširdūs atsakymai padės suvokti sveikatingumo paslaugų poreikį Kretingos gyventojams, bei padės išpildyti žmonių lūkesčius, kuriant naujas paslaugas.Anketa yra anoniminė, asmeniniai duomenys nebus skelbiami viešai.

III Lietuvos moksleivių konkursas „Muzikos olimpas“

2017 m. kovo 18 d. Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“ įvyko III Lietuvos mokinių konkursas „Muzikos olimpas“. Kviečiame konkurso dalyvius, jų mokytojus ir tėvus atskayti į anketos klausimus. Jūsų nuomonė mums yra svarbi. Stengsimės tobulinti konkuro nuostatus ir laukiame Jūsų minčių.

Lietuvos jaunimo (iki 25 metų) automobilių pasirinkimo tendencijos

Results15
Šia apklausa norime ištirti Lietuvos jaunimo iki 25 metų automobilių pasirinkimų tendencijas. Pagal kokius kriterijus jaunimas renkasi savo automobilius bei kiek išleidžia jų eksploatacijai.JEI VAIRUOJATE DAUGIAU NEI VIENĄ AUTOMOBILĮ, ATSAKYMUS ŽYMĖKITE REMDAMIESI PAGRINDINIO AUTOMOBILIO DUOMENIMIS.