Pilnas anketų sąrašas

POŽIŪRIS Į TARMES IR JŲ VARTOJIMO YPATYBĖS

Results194
Gerb. respondente,Aš esu Kauno Technologijos Universiteto, Kompiuterinės lingvistikos studijų programos IV kurso studentė ir atlieku tyrimą, kurio tikslas išsiaškinti, koks žmonių požiūris į tarmes bei kokie jų vartojimo įpročiai. Apklausos trukmė iki trijų minučių.Siekiant aiškumo, pateikiama, kas gali būti laikoma tarmių vartojimu:Tam tikrai tarmei būdingų bruožų pasireiškimas. Pvz. pietų aukštaičių č, dž tarimas c, dz, pvz., ca „čia“, dzaugsmas „džiaugsmas“, žemaičiai vietoj o, ė taria dvibalsius uo, ie, pvz., bruolis „brolis“ ir kt.Tam tikrai tarmei būdingų tarmiškų žodžių vartojimas. Pvz. žemaičių petelnė „keptuvė“, blezginga „kregždė“.Taip pat, norint padėti suprasti, kaip sąveikauja balso atpažinimo technologijos ir tarmės, rekomenduotina, bet nebūtina pažiūrėti šį klipą.Ši anketa yra anoniminė ir jos rezultatai bus naudojami tik moksliniais tikslais.Ačiū už Jūsų laiką!

Pinigų atsiradimas ir vystymasis

Results65
Sveiki, esu Vilniaus kolegijos pirmo kurso studentas. Rengiu projektinį darbą apie pinigų atsiradimą ir vystymąsį. Darbo tikslas - Jūsų žinių patikrinimas.Prašau Jūsų skirti savo laiko ir užpildyti anketą. :)Apklausa yra anoniminė ir visa informacija pateikta apklausoje yra konfidenciali.Rezultatai nepublikuojami.Ačiū! 

Ekologinis turizmas Aukštaitijos nacionaliniame parke

Esu studentė ir atlieku tyrimą, kurio tikslas įvertinti esamą ekologinio turizmo situaciją Aukštaitijos nacionaliniame parke.Jūsų atsakymai yra labai svarbūs, kadangi tai užtikrins tyrimo rezultatyvumą. Visi atsakymai yra konfidencialūs ir bus naudojami apibendrintoje formoje kartu su rezultatais. Tyrimo rezultatų analizė bus paskelbta viešai. Dėkoju už pagalbą bei sugaištą laiką.

Apklausa apie belaides ausines

Gerbiami apklausos dalyviai, aš esu Vilniaus Universiteto fizikos fakulteto moderniųjų technologijų fizikos ir vadybos (MTFV) pirmo kurso studentas ir šiuo metu atlieku rinkos tyrimą apie žmonių poreikius klausant muzikos. Ši apklausa yra anoniminė - joje nebus jokios jūsų asmenybę atskleidžiančios informacijos. Tyrimo sėkmei ir iškylančių problemų sprendimui labai svarbus jūsų atsakymų tikslumas ir kritinis situacijos vertinimas. Užpildytį šią apklausą užtruks apie 5 minutes.Iš anksto dėkoju už dalyvavimą.

ŠEŠĖLINĖ DARBO RINKA IR MORALĖS NORMOS

Results114
Esu Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas – nustatyti, ar egzistuoja reikšmingas ryšys tarp moralės normų ir šešėlinių darbo santykių. Gauti duomenys bus panaudoti tik tyrimo tikslais bakalauro baigiamajam darbui. Iš anksto dėkoju už nuoširdžius atsakymus!

Etinio klimato organizacijoje sąsajos su pasitenkinimu darbu bei demografiniais duomenimis

Esu Vilniaus universiteto, Organizacinės psichologijos programos, magistro studijų studentė. Kviečiu Jus užpildyti "Etinio klimato organizacijoje sąsajos su pasitenkinimu darbu bei demografiniais duomenimis" klausimyną, kurio duomenys bus naudojami siekiant išsiaiškinti bendrą darbuotojų požiūrį į etinį klimatą bei jų pasitenkinimą darbu.Anketa yra anoniminė, tyrimo rezultatai bus naudojami tik moksliniams tikslams.

"Topo centro" elektroninės parduotuvės klientų lojalumo skatinimas - kopija

Results30
Gerbiamas Respondente,Esu Vilniaus Kolegijos studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą, kurio tikslas išsiaiškinti elektroninės "Topo centras" parduotuvės klientų lojalumo skatinimo būdus.Į apklausą prašau atsakyti, jeigu esate pirkęs elektroninėje "Topo centras" parduotuvėje.Atsakymai bus naudojami tik mokslo tikslais.Iš anksto dėkoju už atsakymus!

Sveikatos turizmo plėtros galimybės Palangos kurorte

Results136
Sveiki, esu Socialinių mokslų kolegijos bakalauro studijų studentė, atlieku tyrimą, kurio tikslas – atskleisti Palangos kurorto plėtros galimybes. Duomenys bus naudojami rengiant bakalauro baigiamąjį darbą.Labai svarbu, kad būtų atsakyta į visus pateiktus klausimus. Anketa anoniminė, garantuojamas pateiktos informacijos konfidencialumas.Atsakant į pateiktą klausimą pasirinktą variantą pažymėti varnele, paliktose eilutėse įrašyti savo nuomonę.Iš anksto dėkoju už atsakymus!

Internetinės prekybos organizavimas

Gerbiamas Respondente,maloniai prašau Jūsų sudalyvauti apklausoje, kurią vykdo Lietuvos edukologijos universiteto V kurso Ekonomikos ir verslo studijų studentė. Jūsų nuomonė yra svarbi, siekiant įvertinti internetinės parduotuvės organizavimo principus bei ypatumus. Anketa anoniminė, gauti duomenys bus naudojami tik apibendrintai analizei. Iš anksto dėkoju už atsakymus!