Userikurlinkiene
Results131
Vieša
Pranešti

Studentų patiriamo socialinio nerimo sąsajos su akademiniais pasiekimais, savęs vertinimu, saviveiksmingumu ir streso įveikos strategijomis

Gerb. tyrimo dalyviai,

esu Irina Kurlinkienė, Klaipėdos universiteto Konsultavimo psichologijos magistrantūros studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą, kurio tikslas atskleisti ryšį tarp patiriamo socialinio nerimo, akademinių pasiekimų, savęs vertinimo, saviveiksmingumo ir streso įveikos strategijų naudojimo. Tyrimo duomenys bus naudojami moksliniais tikslais ir pristatomi tik apibendrinti visų dalyvių atsakymai. Garantuoju Jūsų duomenų konfidencialumą. 

Šiame klausimyne nėra nei teisingų nei klaidingų atsakymų. Klausimynas yra anoniminis. Prašau Jūsų nuoširdžiai atsakyti į visus klausimus.

Iš anksto dėkoju už atsakymus! 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Žemiau yra pateikti klausimai apie psichologinį diskomfortą pradedant ir palaikant bendravimą su draugais, nepažįstamais asmenimis ar potencialiais romantiniais partneriais. Perskaitykite kiekvieną punktą ir pažymėkite, Jums labiausiai tinkantį atsakymą, naudodamiesi skale nuo 0 (man visai nebūdinga) iki 4 (man ypač būdinga)Privalomas
0 - Man visai nebūdinga1 - Man šiek tiek būdinga2 - Man vidutiniškai būdinga3 - Man labai būdinga4 - Man ypač būdinga
Kalbėjimas su autoritetingu asmeniu man kelia nerimą (dėstytoju, vadovu ir pan.)
Man sunku palaikyti akių kontaktą
Man kelia įtampą kalbėjimas apie save ar savo jausmus
Aš nesijaučiu komfortiškai kalbėdamas su bendradarbiais/grupiokais
Man lengva susidraugauti su savo bendraamžiais
Aš įsitempiu jeigu gatvėje sutinku pažįstamą asmenį
Žmonių susibūrimuose aš jaučiuosi nekomfortiškai
Aš jaučiu įtampą kai pasilieku vienas su kitu žmogumi
Man paprasta pažindintis su žmonėmis vakarėliuose ir panašiose vietose
Bendravimas su nepažįstamaisiais man kelia sunkumų
Man lengva rasti apie ką kalbėti su kitais žmonėmis
Aš nerimauju, kad bendraudamas su kitais pasirodysiu jiems keistas
Man sunku nepritarti kito žmogaus nuomonei
Man sunku kalbėti su kitos lyties asmenimis, kurie man yra patrauklūs
Nerimauju, kad neturėsiu ką pasakyti bendraudamas su kitais
Bendravimas su žmonėmis, kurių gerai nepažįstu man kelia nerimą
Dažnai bijau, kad pasakysiu ką nors gėdingo bendraudamas su kitais
Bendraudamas su kitais asmenimis, dažnai nerimauju, kad mane ignoruos
Aš labai įsitempiu bendraudamas žmonių grupėje
Dažnai nesu tikras ar turėčiau sveikintis su žmonėmis, kuriuos menkai pažįstu
2. Žemiau yra pateikti klausimai apie savęs vertinimą. Pažymėkite, kiek Jūs sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais, kiekvienam jų pasirinkdami vieną iš keturių vertinimo variantų: 1- „Visiškai nesutinku“, 2 - „Nesutinku“, 3 - „Sutinku“, 4 - „Visiškai sutinku“.Privalomas
1 - Visiškai nesutinku2 - Nesutinku3 - Sutinku4 - Visiškai sutinku
Apskritai aš esu patenkintas(-a) savimi
Kartais manau, jog esu niekam tikęs(-usi)
Manau, jog turiu nemažai gerų savybių
Aš sugebu veikti taip pat puikiai kaip ir dauguma kitų žmonių
Manau, jog neturiu daug kuo didžiuotis
Kartais iš tiesų jaučiuosi bevertis(-ė)
Manau, jog esu vertingas žmogus, bent jau tiek pat, kiek kiti
Norėčiau labiau save gerbti
Apskritai aš linkęs(-usi) manyti, jog esu nevykėlis(-ė)
Aš save vertinu teigiamai
3. Žemiau yra pateikti klausimai apie Jūsų tikėjimą savo kompetencija atlikti tam tikrą darbą bei pasiekti užsibrėžtus tikslus. Pažymėkite, kiek Jūs sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais, kiekvienam jų pasirinkdami vieną iš keturių vertinimo variantų: 1 - „Visiškai nesutinku“, 2 - „Nesutinku“, 3 - „Sutinku“, 4 - „Visiškai sutinku“.
1 - Visiškai nesutinku2 - Nesutinku3 - Sutinku4 - Visiškai sutinku
Pakankamai pasistengęs, visada galiu išspręsti sudėtingas problemas
Jei kas nors man priešinasi, galiu imtis priemonių gauti tai, ko noriu
Man lengva laikytis savo planų ir pasiekti užsibrėžtus tikslus
Esu įsitikinęs (-usi), kad galėčiau sėkmingai įveikti netikėtumus
Savo išradingumo dėka žinau kaip elgtis nenumatytose situacijose
Skyręs (-usi) reikiamų pastangų, galiu išspręsti daugumą problemų
Susidūręs (-usi) su sunkumais, galiu išlikti ramus (-i), nes pasikliauju savo gebėjimu įveikti sunkumus
Paprastai, susidūręs su problema, galiu rasti kelias išeitis
Paprastai, patekęs (-usi) į bėdą, randu sprendimą
Paprastai susitvarkau su bet kuo, kas pasitaiko mano kelyje
4 - Nors žmonės linkę skirtingai reaguoti į skirtingas situacijas, mums visiems būdinga viena ar kita reakcija į dalykus, kurie mus liūdina. Kaip Jūs apibūdintumėte savo įprastą reakciją į stresą? Pasirinkite Jums labiausiai tinkantį variantą naudodamiesi skale 1 - "Niekada", 2 - "Kartais", 3 - "Vidutiniškai (nei retai, nei dažnai)", 4 - "Dažnai", 5 - "Visada".
1 - Niekada2 - Kartais3 - Vidutiniškai (nei retai, nei dažnai)4 - Dažnai5 - Visada
Stengiuosi išsiaiškinti, ar probleminės situacijos nesukėlė mano pastangų stoka
Stengiuosi užsiimti kitais dalykais, kad negalvočiau apie patirtus sunkumus
Problemos sprendimo būdų ieškau kalbėdamasis su man artimais žmonėmis
Kritikuoju ir kaltinu kitus dėl atsiradusios problemos
Stengiuosi įgyti naujų žinių, kurios galėtų būti naudingos problemai spręsti
Manau, kad laikas išspręs visas problemas
Kreipiuosi į tuos, kurie gali mane suprasti
Išlieju pyktį ant žmogaus, dėl kurio kaltės atsirado Problema
Stengiuosi atskleisti probleminę situaciją lėmusias savo klaidas
Dėl atsiradusių problemų kaltinu nepalankiai susiklosčiusias aplinkybes
Problemos sprendimo būdų ieškau kalbėdamasis su kitais žmonėmis, anksčiau patyrusiais panašių problemų
Kaltinu likimą dėl savo nesėkmių
Apgalvoju galimus veiksmų padarinius
Juokaudamas apie tai, kas įvyko, bandau pakelti sau nuotaiką
Ieškau žmogaus, kuris padėtų įveikti iškilusius sunkumus
Stengiuosi save įtikinti, kad ne aš esu atsakingas už iškilusią problemą
Apgalvoju visus variantus, kaip galėčiau elgtis spręsdamas problemą
Stengiuosi pailsėti ir negalvoti apie tai, kas įvyko
Priimu kitų žmonių, patyrusių panašią problemą, užuojautą ir supratimą
Jaučiu stiprią emocinę įtampą, kurią išreiškiu žodžiais užsipuldamas aplinkinius
Išsikeliu pagrindinius ir tarpinius tikslus bei numatau jų siekimo būdus
Įsivaizduoju, kad mano padėtis geresnė nei yra iš tikrųjų
Siekiu man artimų žmonių emocinės paramos
Stengiuosi nukreipti dėmesį nuo problemos į visiškai neutralius arba malonius dalykus
1. Jūsų lytisPrivalomas
2. Jūsų amžius (įrašykite)Privalomas
Toliau klausimyne pateikiami bendri klausimai apie Jus. Perskaitykite klausimą/teiginį ir pažymėkite ar įrašykite labiausiai Jums tinkantį variantą.
3. Jūsų šeiminė padėtisPrivalomas
3. Studijų pakopaPrivalomas
4. Studijų formaPrivalomas
5. Kuriame kurse studijuojate?Privalomas
6. Studijų sritisPrivalomas
7. Prašau pažymėkite savo praeito semestro vidurkįPrivalomas